Gå direkt till innehåll
​Ny handlingsplan ger skolan bättre verktyg att utmana elever med särskild begåvning

Pressmeddelande -

​Ny handlingsplan ger skolan bättre verktyg att utmana elever med särskild begåvning

Stockholms stad har antagit en ny handlingsplan för att elever med särskild begåvning ska få bättre stöd och mer stimulans under skolgången.

Högpresterande elever saknar ofta anpassad undervisning vilket kan leda till att eleverna inte upplever undervisningen som stimulerande och utmanande. I förlängningen riskerar det att påverka såväl studiemotivation som prestation negativt. Stockholm stad har därför tagit fram en handlingsplan för hur skolor ska möta elever med särskild begåvning på bästa sätt. Planen innehåller bland annat vägledning till rektorer och lärare för hur undervisningen ska läggas upp för att ge alla elever utmaningar på den nivå de behöver.

- I ett och samma klassrum förväntas lärare undervisa elever med en mängd olika behov och förutsättningar. Det är en utmaning för alla lärare. En grupp som behöver särskild stimulans är elever med särskild begåvning, säger Lotta Edholm (L), skolborgarråd i Stockholms stad.

- Elever som inte utmanas riskerar att tröttna på skolan, och i värsta fall bli hemmasittare. Jag har därför tagit initiativ till den handlingsplan som utbildningsnämnden nu har fattat beslut om. Handlingsplanen ger skolan verktyg att möta dessa elever på deras nivå, avslutar Lotta Edholm (L), skolborgarråd i Stockholms stad.

Fakta

Enligt skolverket kan fem procent räknas till gruppen särskilt begåvade elever: https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/sarskilt-begavade-elever

Skolinspektionens granskning av stödet till elever med särskild begåvning i gymnasieskolan: https://www.skolinspektionen.se/sv/Beslut-och-rapporter/Publikationer/Granskningsrapport/Kvalitetsgranskning/utmanande-undervisning-for-hogpresterande-elever/

Granskningen visar att högpresterande elever ofta saknar anpassad undervisning vilket kan leda till att eleverna inte upplever undervisningen stimulerande och utmanande. I förlängningen riskerar det att påverka såväl studiemotivation som prestation negativt.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Liberalerna i Stockholms stad arbetar för ett Stockholm som växer med frihet, kunskap och möjligheter. För oss handlar det alltid om samma sak: att försvara varje människas frihet att forma sitt liv.


Kontakter

Ida Arnstedt

Ida Arnstedt

Presskontakt Pressansvarig Liberalerna Stockholms stad 076-122 99 50

Liberalerna i Stockholms stadshus

Pressjournummer: 076-122 94 86 (ej sms)
Jan Jönsson (L) är oppositionsborgarråd i Stockholms stad samt gruppledare för Liberalerna i Stockholms stadshus. Ida Arnstedt är pressansvarig hos Liberalerna i Stockholms stadshus.

Liberalerna i Stockholms stadshus
Stadshuset, Ragnar Östbergs plan 1
10535 Stockholm
Sweden