Gå direkt till innehåll
Ny sekretesshandbok ska underlätta samverkan mellan polisen, kriminalvården och socialtjänsten

Pressmeddelande -

Ny sekretesshandbok ska underlätta samverkan mellan polisen, kriminalvården och socialtjänsten

– Ska vi förhindra att barn och unga utnyttjas av kriminella gäng så måste socialsekreterare och poliser som arbetar med de unga lättare kunna dela information med varandra. Sekretessen får inte vara en stoppkloss i det förebyggande arbetet, säger Jan Jönsson, socialborgarråd (L) i Stockholms stad. I en intervju tillsammans med Palle Nilsson på Stockholmspolisen, berättar han för Dagens Nyheter om den nya sekretesshandboken som staden, polisen och kriminalvården har tagit fram.

En viktig pusselbit i det förebyggande arbetet för att förhindra nyrekryteringen av unga till kriminella nätverk är en fungerande informationsdelning mellan socialtjänsten och polisen. För unga vuxna är också kriminalvården en central samverkanspart. Sekretesslagstiftningen är krånglig och många medarbetare avstår från att dela med sig av information om barn som de ser håller på att dras in i kriminalitet. Detta trots att de vill göra mer och vet att det skulle göra nytta för personen de vill skydda, visar en studie från Brå.

Socialförvaltningen och Stadsledningskontoret har tillsammans med Polisen i Stockholm och Kriminalvården tagit fram sekretesshandboken som ska fungera som en vägledning för polisens, kriminalvårdens och socialtjänstens medarbetare. Här finns även vägledning om vilken information polisen behöver ta med när de gör orosanmälan till socialtjänsten.

Det viktigaste är att vi förenklar samarbetet på daglig basis så att vi kan stötta barnen och ungdomarna tillsammans. Jag hoppas att sekretesshandboken ska leda till att det blir lättare för socialtjänsten och polisen att tidigt samverka kring barn och unga som behöver samhällets insatser, säger Jan Jönsson.

Exempel på situationer när sekretessen inte behöver vara ett hinder är när man behöver förebygga våld i nära relationer eller förebygga att unga dras in i kriminalitet. Det är också möjligt att dela information vid misstanke om terrorbrott. Det viktigaste verktyget är dock alltid att vårdnadshavarna lämnar medgivande om att bryta sekretessen.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Liberalerna i Stockholms stad arbetar för ett Stockholm som växer med frihet, kunskap och möjligheter. För oss handlar det alltid om samma sak: att försvara varje människas frihet att forma sitt liv.


Kontakter

Ida Arnstedt

Ida Arnstedt

Presskontakt Pressansvarig Liberalerna Stockholms stad 076-122 99 50

Liberalerna i Stockholms stadshus

Pressjournummer: 076-122 94 86 (ej sms)
Jan Jönsson (L) är oppositionsborgarråd i Stockholms stad samt gruppledare för Liberalerna i Stockholms stadshus. Ida Arnstedt är pressansvarig hos Liberalerna i Stockholms stadshus.

Liberalerna i Stockholms stadshus
Stadshuset, Ragnar Östbergs plan 1
10535 Stockholm
Sweden