Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Politisk enighet kring nytt socioekonomiskt stöd för Stockholms grundskolor

Folkpartiet i Stockholms stadshus

Lotta Edholm (FP)
Skolborgarråd

Ulrika Frändén
pressansvarig
076-122 93 97

Politisk enighet kring nytt socioekonomiskt stöd för Stockholms grundskolor

Stockholms stads utbildningsnämnd fattade i dag beslut om ett nytt socioekonomiskt fördelningssystem för grundskolan. Samtliga partier röstade för det nya fördelningssystemet.

– Jag är glad att alla partier fattat det här beslutet i dag. För mig har det varit oerhört viktigt att nå politisk enighet kring hur vi fördelar det socioekonomiska stödet till skolorna, säger skolborgarrådet Lotta Edholm (FP).

– Alla barn har inte samma förutsättningar när de börjar skolan. Vi vill ge fler elever möjlighet att lyckas i skolan och då måste skolor där många elever har sämre förutsättningar också ges ett större stöd, säger Lotta Edholm (FP).

Stockholms stad omfördelar i dag ca en miljard av grundskolans resurser enligt socioekonomiska faktorer. Syftet är att kompensera för elevers olika förutsättningar att nå goda skolresultat, utifrån elevens bakgrund. I den nya modellen läggs ökad vikt vid hur länge en elev bott i Sverige, samt föräldrarnas utbildningsnivå. Dessutom påverkas beloppet av faktorer som elevens boende- och skolmiljö, familjesituation samt föräldrarnas inkomst.

Det nya resursfördelningssystemet börjar gälla år 2012 med en intrappningsperiod på två år.

Utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande ”Förslag till förändringar av kriterier för socioekonomisk tilldelning inom skolan” bifogas.

Ämnen

Taggar

Regioner

Presskontakt

Niki Westerberg

Niki Westerberg

Presskontakt Presschef 0761229843

Erika Larsson

Presskontakt Pressekreterare 076-122 94 86 (Ej sms)

Linn Friman

Presskontakt Pressekreterare 076-122 94 86 (Ej sms)

Relaterat material