Gå direkt till innehåll
Sjöstedt (FP): Miljardnota för rödgrönrosa splittring

Pressmeddelande -

Sjöstedt (FP): Miljardnota för rödgrönrosa splittring

Under frågestunden på gårdagens KF-sammanträde gav Karin Wanngård (S) och Daniel Helldén (MP) diametralt olika besked i frågan om Slussen. Enligt Wanngård (S) ska endast en ekonomisk genomlysning göras medan Daniel Helldén (MP) menade att hela projektet ska ses över och sedan kan stoppas.

 Den rödgrönrosa majoriteten är helt oense om Slussen och ger helt olika svar om vad som ska hända. Liksom med Förbifarten är det stockholmarna som i slutändan blir stående med miljardnotan när de rödgrönrosa inta kan komma överens, säger Madeleine Sjöstedt (FP).

Karin Wanngård (S) säger att endast en ekonomisk genomlysning ska göras. Daniel Helldén  (MP) säger att hela projektet ska ses över. Det är uppenbart att det finns starka krafter som är beredda att lägga ner projektet. Stockholmarna har rätt att få veta vad som gäller, avslutar Madeleine Sjöstedt (FP)

Fakta:
Slussen är Stockholms näst mest trafikerade kollektivtrafikknutpunkt. Den förfaller sedan decennier och underhållet kostar miljoner varje år. Delar av trafikkarusellen är av säkerhetsskäl avstängda och kan inte användas. I över 20 år har staden utrett hur den 5:e generationens sluss ska se ut och för fyra år sedan antogs till slut en detaljplan. I år kunde arbetet med anläggningen av den nya Slussen äntligen påbörjas.

I exploateringsnämnden i oktober lade S, V och MP en gemensam skrivelse angående Slussen med ett uppdrag om att ”avbryta pågående projekteringar och upphandlingar i väntan på nya direktiv. Om detta i något fall inte är möjligt ska frågan tas upp och redovisas i nämnden. Det innebär att nya projekteringar och arbetsentreprenader inte ska upphandlas och inga rivningar genomföras. Pågående arbeten – t.ex. ledningsdragningar – ska slutföras i de fall det är nödvändigt av säkerhetskäl eller annat angeläget skäl.”

Presskontakt: Folkpartiets pressjour 076-12 29 486

Ämnen

Taggar

Regioner

Presskontakt

Niki Westerberg

Niki Westerberg

Presskontakt Presschef 0761229843
Erika Larsson

Erika Larsson

Presskontakt Pressekreterare 076-122 94 86 (Ej sms)

Linn Friman

Presskontakt Pressekreterare 076-122 94 86 (Ej sms)

Liberalerna i Stockholms stadshus

Pressjournummer: 076-122 94 86 (ej sms)
Jan Jönsson (L) är socialborgarråd i Stockholms stad samt gruppledare för Liberalerna i Stockholms stadshus. Isabel Smedberg-Palmqvist (L) är skolborgarråd i Stockholms stad. Linn Friman och Erika Larsson är pressekreterare hos Liberalerna i Stockholms stadshus.

Liberalerna i Stockholms stadshus
Stadshuset, Ragnar Östbergs plan 1
10535 Stockholm