Gå direkt till innehåll
Lotta Edholm (L). Foto: Pressbild
Lotta Edholm (L). Foto: Pressbild

Pressmeddelande -

​ Skolstart – Liberalernas skolpolitik 2018-2022

Idag är första skoldagen på terminen för många elever i Stockholms skolor. Liberalerna går till val som det parti som har starkast förtroende i skolfrågan; 27 procent av de svenska väljarna anser att Liberalerna har den bästa skolpolitiken enligt DN/Ipsos (20/8). Idag lanserar Liberalerna sin skolpolitik för 2018-2022 och åren därefter. Målet är att Stockholms skolor ska vara Sveriges bästa.

-  Stockholms skolor ska vara Sveriges bästa. Det är bra att resultaten har vänt upp efter att ha dippat de senaste åren, men vi är absolut inte nöjda när nära hälften av eleverna i vissa skolor inte får gymnasiebehörighet. Alla elever i Stockholms skolor ska få de kunskaper med sig som de behöver för att kunna leva självständiga liv som vuxna, säger Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd.

Liberalerna har pekat ut trygghet och studiero som en av de viktigaste skolfrågorna. Bara varannan åttondeklassare i Stockholms stads skolor anser att det är tillräcklig arbetsro på lektionen, enligt Stockholms stads elevenkäter. Liberalerna vill anställa lärarassistenter för att möta lärarbristen. Liberalerna vill också anställa fler speciallärare och tredubbla antalet resursgrupper i Stockholms skolor för att förbättra stödet för elever som behöver denna typ av stöd.

-  De tre största utmaningarna vi liberaler ser är att förbättra tryggheten och studieron i skolorna, att förbättra lärares arbetsmiljö och lön, och att se till så att elever i behov av särskilt stöd får en bra skolgång oavsett om de kan få stöd i klassrummet eller behöver stöd i mindre grupp. Vi är inte nöjda förrän Stockholms skolor verkligen är Sveriges bästa och kan jämföra sig med de bästa i OECD, säger Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd.

Mer kunskap i skolan – förslag i urval 2018-2022

  • Satsa på svenska språket – tidigt. Den som inte kan språket kommer efter redan från start. Inför ett språkförståelsetest i förskoleklassen för att kunna sätta in stöd snabbare när det behövs.
  • Tydlighet i kunskapskrav. Skolorna ska vara tydliga mot elever och vårdnadshavare hur kunskapskrav och betygskriterier fungerar och tillämpas. Glädjebetygsättning ska motverkas.
  • Elever som inte klarar kunskapsmålen ska erbjudas att gå om skolåret. Istället för att flyttas upp utan tillräckliga kunskaper, ska eleven ges mer stöd för att klara målen.
  • Bryt utslagningen av elever med särskilda behov – tredubbla antalet resursgrupper, CSI-grupper, för elever i behov av specialiserat särskilt stöd i mindre grupp. Dagens cirka 14 grupper ska på sikt bli cirka 50 grupper.
  • Fler speciallärare ska anställas för att förbättra stödet för elever som behöver särskilt stöd för att klara kunskapsmålen.
  • Stockholm ska vara nationellt löneledande för lärare. Läraryrket ska uppvärderas.
  • Anställ 1400 lärarassistenter, som kan avlasta lärare i det administrativa arbetet så att läraren kan fokusera på undervisningen. Satsning på 250 miljoner.
  • Nolltolerans mot våld och kränkningar. Det som benämns mobbning handlar ofta om brottsliga gärningar och brott ska alltid polisanmälas.
  • Sociala team ska införas på skolor med identifierade ordningsproblem. De sociala teamen ska avlasta lärare genom att ta hand om elever med frånvaro, psykisk ohälsa och social problematik. Satsning på 15 miljoner.

Se hela Liberalernas skolrapport som bifogad pdf.

För mer information och presskontakt: Liberalernas pressjour, 076-122 94 86

Ämnen

Kategorier

Regioner


Liberalerna i Stockholms stad arbetar för ett Stockholm som växer med frihet, kunskap och möjligheter. För oss handlar det alltid om samma sak: att försvara varje människas frihet att forma sitt liv.


Kontakter

Ida Arnstedt

Ida Arnstedt

Presskontakt Pressansvarig Liberalerna Stockholms stad 076-122 99 50

Liberalerna i Stockholms stadshus

Pressjournummer: 076-122 94 86 (ej sms)
Jan Jönsson (L) är oppositionsborgarråd i Stockholms stad samt gruppledare för Liberalerna i Stockholms stadshus. Ida Arnstedt är pressansvarig hos Liberalerna i Stockholms stadshus.

Liberalerna i Stockholms stadshus
Stadshuset, Ragnar Östbergs plan 1
10535 Stockholm
Sweden