Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Stockholms stad lyfter romska elevers skolgång

Folkpartiet i Stockholms stadshus

Lotta Edholm (FP)
Skolborgarråd

Ulrika Frändén
pressansvarig
076-122 93 97

Stockholms stad lyfter romska elevers skolgång

Romska elevers skolsituation i Stockholms ska ses över under kommande läsår. Utbildningsnämnden fattar i dag beslut som innebär att en särskild utredare tillsätts med uppdrag att genomlysa romernas förutsättningar i skolan.

- Vissa barn med romsk bakgrund har en besvärlig skolsituation. Det är oerhört viktigt att alla barn ges förutsättningar för en bra utbildning, säger skolborgarrådet Lotta Edholm (FP).

Ett viktigt uppdrag för utredaren blir att kartlägga hur skolsituationen ser ut för elever med romsk bakgrund på olika skolor i Stockholm. Utredaren ska också föreslå åtgärder för hur staden på ett fullgott sätt ska kunna tillgodose elevernas behov av en bra skolgång. Arbetet ska ske i nära samverkan med romska organisationer.

- Vi behöver få bättre kunskap kring hur många elever det rör sig om och vad som behöver göras. Det är angeläget att arbetet sker i samverkan med romska organisationer, säger Lotta Edholm (FP).


Utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande ”Om romers rätt till utbildning” bifogas.

Ämnen

Taggar

Regioner

Presskontakt

Niki Westerberg

Niki Westerberg

Presskontakt Presschef 0761229843

Erika Larsson

Presskontakt Pressekreterare 076-122 94 86 (Ej sms)

Linn Friman

Presskontakt Pressekreterare 076-122 94 86 (Ej sms)

Relaterat material