Gå direkt till innehåll
Lotta Edholm (L). Foto: Pressbild
Lotta Edholm (L). Foto: Pressbild

Pressmeddelande -

​ Stöd för Liberalernas förslag om Skolakut på gymnasiet

Liberalernas förslag om att inrätta en skolakut också för gymnasieskolan får medhåll av utbildningsförvaltningen i Stockholm, som vill utreda vidare hur en sådan skulle kunna organiseras. Det framgår att ett ärende till utbildningsnämndens nästa sammanträde. På en skolakut får eleven följa undervisningen samtidigt som det görs utredningar och planering inför den fortsatta skolgången.

Det finns i dagsläget en sådan stödverksamhet för grundskolan, men inte för gymnasieelever. Det innebär att de förlorar möjligheten att följa undervisningen och få hjälp att komma tillrätta med sitt beteende under avstängningen.

-  Alla gymnasieskolor ska präglas av trygghet och studiero. Det innebär att elever som brukar våld och hotar andra elever ska stängas av. Det behöver dock finnas hjälp tillgängligt för de gymnasieelever som har så stora problem att de blivit avstängda, vi kan inte bara släppa eleverna utan sysselsättning och utan stöd. Därför kommer Liberalerna införa en skolakut för gymnasieskolan efter valet, säger Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd och gruppledare.

-  Det är utmärkt att vårt förslag om en skolakut för gymnasieskolan nu utreds vidare. Där kan eleverna få både undervisning samtidigt som de utreds av exempelvis kuratorer och får hjälp att ändra beteende. Detta samtidigt som övriga elever och personal får den trygghet de har rätt till i skolan, säger Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd och gruppledare.

Fakta:

Liberalerna har föreslagit att Stockholms stad ska inrätta en Skolakut för gymnasieelever, där de elever som inte kan vara kvar på sin skola på grund av till exempel våldsamt beteende kan erbjudas stöd, hjälp och undervisning. I ett ärende till utbildningsnämnden i Stockholm framgår att utbildningsförvaltningen ser positivt på förslaget och vill utreda det närmare.

Liberalerna gav 2011, tillsammans med övriga alliansen, utbildningsförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten till en skolakut för akuta placeringar av elever i grundskolan som på grund av disciplinära åtgärder tillfälligt behöver flyttas från den egna skolan. Skolakuten infördes 2012 och omfattar placeringar i högst 4 veckor, i de fall eleven inte bedöms kunna vara kvar i ordinarie skola.

På skolakuten får eleven undervisning i ordinarie ämnen och en nära kontakt med hemskolan förs. Eleven befinner sig då fortfarande i en undervisningssituation och tappar inte kontakten med skolan och undervisningen. På skolakuten finns det också en kurator som arbetar med eleven och stöd erbjuds till hemskolan när eleven återgår dit. Under tiden på skolakuten kan hemskolan förbereda för elevens återkomst samtidigt som eleven förbereds för att återgå till sin ordinarie skola på ett konstruktivt sätt.

På gymnasiet finns inte den möjligheten, och rektorn nödgas gå direkt till tillfällig avstängning för att trygga undervisningssituationen och övriga elever. De elever som stängs av tillfälligt från gymnasiet är många gånger hjälpta av att bryta den negativa situationen, men skulle vara ännu mer hjälpta av att få tillbringa tiden under ordnade former och professionell utredning och ledning på en skolakut för gymnasieskolan.

För mer information och presskontakt: Liberalernas pressjour, 076-122 94 86

Ämnen

Kategorier

Regioner


Liberalerna i Stockholms stad arbetar för ett Stockholm som växer med frihet, kunskap och möjligheter. För oss handlar det alltid om samma sak: att försvara varje människas frihet att forma sitt liv.


Kontakter

Ida Arnstedt

Ida Arnstedt

Presskontakt Pressansvarig Liberalerna Stockholms stad 076-122 99 50

Relaterat innehåll

Liberalerna i Stockholms stadshus

Pressjournummer: 076-122 94 86 (ej sms)
Jan Jönsson (L) är oppositionsborgarråd i Stockholms stad samt gruppledare för Liberalerna i Stockholms stadshus. Ida Arnstedt är pressansvarig hos Liberalerna i Stockholms stadshus.

Liberalerna i Stockholms stadshus
Stadshuset, Ragnar Östbergs plan 1
10535 Stockholm
Sweden