Pressmeddelande -

Liberala studenter delar ut nudlar till studenterna

Pressmeddelande från Liberala studenter Makan Afshinnejad Generalsekreterare Liberala studenter Tel: 08-410-242 36 Mob: 070-854 90 36 E-mail: makan@liberal.se Måndagen den 8/5-06 Enligt Socialstyrelsen lever ungefär 20 procent av landets studenter i fattigdom. Problemet har blivit alltmer påtagligt under senare tid. Den senaste undersökningen från Institutet för privat ekonomi på Föreningssparbanken visar att studenternas levnadsstandard försämrats med ca 40 procent sedan 1989. Samtidigt så är akademikerarbetslösheten rekordhög. Med anledning av detta startar Liberala studenter denna vecka en rikstäckande nudelkampanj för att synliggöra studentfattigdomen i Sverige. - Det som sticker mest i ögonen är taket för fribeloppet; som student får man bara arbeta ihop en viss summa per termin om man vill ha fullt studiemedel. Det leder till att studenter hindras från att arbeta och knyta värdefulla kontakter med framtida arbetsgivare under studietiden. Studentfattigdomen kan begränsas med ett slopande av fribeloppsgränsen. Det säger Peter Giesecke, ordförande för Liberala studenter. - Dessutom är studiemedlet för snålt tilltaget. De saker som studenter behöver har ökat i pris mycket snabbare än förväntat, vilket makthavarna bortser från. Studenterna är inte bortskämda, de kräver bara en skälig levnadsnivå för att kunna fullfölja sina livsprojekt, fortsätter Peter Giesecke. - Vi vill också belysa det största problemet av alla: Att det inte lönar sig att plugga vidare i Sverige, och att många inte ens får ett jobb efter examen. Det är vänsterkartellen som bär skulden för detta och de bör de få stå till svars för, avslutar Peter Giesecke. Liberala studenter kommer idag att dela ut nudlar till studenterna på universitet och högskolor i hela landet. För mer information kontakta Makan Afshinnejad enligt ovan.

Ämnen

  • Politik

Liberala ungdomsförbundet är Folkpartiets ungdomsförbund.