Pressmeddelande -

Liberala studenter presenterar idag "Snabba cash?", en rapport om studiemedelssystemet

- Dagens studiemedelssystem är behäftat med många problem. Att bara ropa efter höjt studiebidrag tycker inte vi är tillräckligt genomtänkt. I rapporten diskuteras olika lösningars fördelar och nackdelar. Vi hoppas rapporten ska bidra till diskussionen som pågår, bland annat inom den studiesociala utredningen. Det säger Pär Gustafsson, ordförande för Liberala studenter.

- Som det är idag har vi en situation där tusentals studenter har ärenden hos kronofogden på grund av obetalda studieskulder, samtidigt som andra studenter inte får ekonomin att gå ihop. Det visar på att det finns mycket som behöver åtgärdas i dagens system. En reform som vi diskuterar i rapporten är att göra studielånet mer individanpassat. Det kan ske på olika sätt, och kräver en god utformning, säger Pär Gustafsson.

- Vi hoppas att rapporten bidrar till fördjupad debatt och att goda idéer kan växa fram om hur studiemedlet kan reformeras, avslutar Pär Gustafsson.

Rapporten är skriven av Patrick Krassén, Mikael Ståldal och Hannes Persson från Liberala studenter. I rapporten finns också debattinlägg från Camilo von Greiff, doktor i nationalekonomi, Kajsa Borgnäs, ordförande för S-studenter, Petrus Boström, ordförande för Fria moderata studentförbundet och Eva Westerberg, ordförande för Saco Studentråd.

Presskontakt
Ordförande, Pär Gustafsson 0707-61 10 86
Generalsekreterare, Erik Åslin 0708-54 90 31

www.liberalastudenter.se

Ämnen

  • Politik

Liberala ungdomsförbundet är Folkpartiets ungdomsförbund.