Pressmeddelande -

Liberala studenter: Ranking är rätt -SFS har fel!

Högskoleverket lämnar idag över sin utredning om s.k. ranking av högskolor och universitet till regeringen. Liberala studenter välkomnar ett införande av ett rankingsystem.

- Ett rankingsystem underlättar för studenter att se hur lärosäten och utbildningar står sig gentemot varandra. Information och möjligheten att jämföra är ett viktigt verktyg för att välja en utbildning som passar en och kan leda till arbete och karriär efter examen, säger Pär Gustafsson, ordförande för Liberala studenter.

- Liberala studenter har länge förespråkat ett rankingsystem. Naturligtvis är det bra för studenternas tillgång till information om det finns fler aktörer än staten som rankar universitet och högskolor, och vi hoppas också att alternativa rankingar gjorda av olika aktörer utifrån olika aspekter växer fram, säger Pär Gustafsson.

- Vi håller inte med de debattörer som motsätter sig ranking som något som skulle "likrikta" högskolorna. Snarare är bristen på möjligheten att jämföra lärosäten något som bidrar till likriktningen. Att som Sveriges Förenade Studenter (SFS) säga " Sverige ska vara en ledande kunskapsnation måste vi snarare ha många olika typer av lärosäten" (i pressmeddelande 25 november), samtidigt som SFS i sina egna visionsdokument tar avstånd från att andra aktörer än staten ska kunna driva högskolor, tyder på att SFS har en snedvriden uppfattning om vad likriktning handlar om.

- Liberala studenter välkomnar inte bara ranking av högskolor och universitet, utan även att fler lärosäten drivs av andra aktörer än staten, avslutar Pär Gustafsson

Presskontakt
Ordförande, Pär Gustafsson 0707-61 10 86
Generalsekreterare, Erik Åslin 0708-54 90 31

Ämnen

  • Partier, rörelser

Liberala ungdomsförbundet är Folkpartiets ungdomsförbund.