Pressmeddelande -

Regeringen hanterar inte papperslösa

På tisdag den 20 maj voterar riksdagen om proposition 2007/08:105, Lag om hälso- och sjukvård till asylsökande med flera. Voteringen har av Vänsterpartiet och Miljöpartiet utmålats som det största sveket mot papperslösa i svensk historia.

- Liberala ungdomsförbundet har länge varit det ungdomsförbund som engagerat sig mest i papperslösas rättigheter i Sverige, bland annat genom att driva frågan om gömda barns rätt till skolgång framgångsrikt, plädera för att regeringen ska inkludera papperslösa i förslaget om arbetskraftsinvandring, drivit rätten till vård och fortsatt driver kravet på en regularisering och fri invandring. Många av dessa krav delar vi med Vänsterpartiet eller Miljöpartiet. Därför är det ledsamt att se hur de försöker splittra den eniga flyktingrörelsen genom att sprida desinformation om voteringen på tisdag, säger Frida Johansson Metso, ordförande i Liberala ungdomsförbundet.

Voteringen på tisdag berör enbart regler för asylsökandes rätt till vård, inte papperslösa. Voteringen kommer inte att påverka papperslösas situation vare sig till det bättre eller sämre. Det står tydligt i propositionen: Under beredningen av ärendet om en ny lag om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. har även frågan om en utvidgad skyldighet för landstingen att erbjuda hälso- och sjukvård för vuxna asylsökande och för utlänningar som olovligen vistas i Sverige/...tagits upp./.../Dessa frågor är föremål för vidare överväganden inom Regeringskansliet och behandlas inte i denna proposition."

- Jag är mycket kritisk till migrationsminister Billströms uttalanden om papperslösa. Vård är en rättighet som inte kan nekas någon i ett civiliserat samhälle. Läkare ska inte agera gränspolis. Att undanhålla vård får inte användas som bestraffning. Jag sätter stort hopp till Folkpartiet och Kristdemokraterna som driver frågan i regeringen och hoppas att de inser att det brådskar. Men jag hoppas också att alla som engagerat sig inte försvinner efter morgondagens votering i tron om att de papperslösa förlorat, när voteringen inte ens handlar om dem. Då förlorar flyktingrörelsen verkligen något på tisdag, helt i onödan, säger Frida Johansson Metso, ordförande i Liberala ungdomsförbundet.

 

Ämnen

  • Mänskliga rättigheter