Pressmeddelande -

Sju konkreta förslag är bättre än hundra floskler!

Efter uppgiften om att Härnösands kommun tappat, och numera ligger trea från slutet när det kommer till företagande, har många politiker varit ute med floskler om att hjälpa och underlätta för företag i kommunen. Däremot framfördes inte något konkret förslag alls, som vanligt ska man vänta och tillsätta diverse utredningar. – Man bör komma ihåg att Härnösand i tidigare mätningar inte direkt haft några strålande positioner, förra årets position på 275: e plats imponerar inte direkt. Förra veckan kom också SCB med siffror om att Härnösands borna blir allt fattigare och tappar fem placeringar till 264: e plats. Så problemen kan inte uppfattas som nya och lösningarna borde ha kommit för länge sen, säger Majed Safaee förbundsstyrelseledamot för Liberala ungdomsförbundet. – Men än är det inte för sent, eftersom Sig-Britt Ahl verkar sakna egna idéer så kan jag dela med mig av mina, så därför lägger jag nu fram sjupunkter som Sig-Britt Ahl kan använda sig av för att skapa ett bättre företagarklimat i Härnösand. Förslagen sträcker sig alltifrån att göra den nya ”tillväxtnämnden” opolitisk till att underlätta för företag att få tag på rätt information tidigt, avslutar Majed Safaee. Majed Safaee sitter i Liberala ungdomsförbundets förbundsstyrelse och han kandiderar till kommunfullmäktige i Härnösand. Sju konkreta förslag: 1. Gör den nya ”tillväxtnämnden” opolitisk. Härnösandsborna behöver inte ännu ett forum för politiskt tjabbel. Låt nya, gamla företagare samt arbetsmarknadens parter att få komma till tals istället. 2. Gör det enklare för företagare genom att anställa en handfull personer till en ”företagarjour” med uppgift att bistå företagare i kommunen med information. Man ska inte behöva vända sig till flera instanser för att få rätt och tillräcklig information, ett telefonsamtal ska räcka. 3. Företagarjouren ska också ha som uppgift att med jämna mellanrum höra av sig till intresserade företagare för att inhämta deras synpunkter och åsikter. 4. Skapa möjlighet för gymnasieelever i Härnösand och de Härnösands ungdomar som pluggar på de ”praktiska programmen” i Sundsvall att komma i kontakt med företag i Härnösand. Detta för att underlätta för företagarna att säkra eventuella nyrekryteringar, dessutom så ger det ett incitament för ungdomar att stanna kvar i Härnösand efter studenten. 5. Visa ledarskap! Att företagare uppfattar att tjänstemän och politiker har attitydproblem är ytterst en ledarskapsfråga. Du borde tydligare visa hur viktig företagare och entreprenörer är för kommunen och att Härnösand är en möjligheternas stad. 6. Folket först, kapitalet sen. Se till att du har folket med dig innan du börjar förhandla med kreditintressenter och investerare till diverse projekt. Då undviker man dels att ge Härnösand stämpel som en investeringsfientlig kommun och slipper också framtida ”Torsviks - affärer”. 7. Pressa dina vänner i regeringen för att förenkla regler och skapa möjligheter för småföretagare. Presskontakt: Per Jodenius Pressekreterare Tele: 08-410 242 30 Mobil: 0708-54 90 30 E-post: per.jodenius@liberal.se Majed Safaee Förbundsstyrelseledamot Mobil: 0735-03 41 07

Ämnen

  • Företagande

Regioner

  • Västernorrland

Liberala ungdomsförbundet är Folkpartiets ungdomsförbund.