Pressmeddelande -

Svenskt världsrekord i tortyravvisningar

Marockanska Abderazzak Jabri, 29 år, sökte asyl i Sverige men bedömdes som säkerhetsrisk och avvisades till landet han flytt ifrån, direkt till ett fängelse som marockanska MR-organisationer dömer ut. Eftersom Jabris fall är prövat av Migrationsöverdomstolen och Europadomstolen för mänskliga rättigheter anser den svenska regeringen att inga extra åtgärder behöver tas för att försäkra sig om att Sverige inte, än en gång, utvisat till tortyr.

 

-       Asylsökande som bedöms som "säkerhetsrisk" har idag mycket svårare att få asyl, i vissa fall prövas inte ens flyktingskälen, i andra fall har regeringen till och med medgett att välgrundad fruktan för förföljelse och tortyr finns. Det är oacceptabelt att asylrätten undergrävs, säger Frida Johansson Metso, förbundsordförande Liberala ungdomsförbundet. 

 

-       Sverige är det land som dömts flest gånger av FN:s tortyrkommitté. Sedan vi skrev på antitortyrkonventionen 1987 har över 80 svenska ärenden anmälts, och vi har fällts 12 gånger, vilket är världsrekord i tortyravvisningar. Det på senare tid, efter år 2000, som de flesta av fällningarna skett. Ändå ser vi hur Migrationsverket bortförklarar kritik med att man aldrig kan garantera att människor inte kommer råka illa ut, trots att det är just vad man måste göra när man avslår en asylansökan, säger Frida Johansson Metso.

 

-       Migrationsminister Billström måste inse att Sveriges ansvar sträcker sig utanför våra nationsgränser när vi utvisar människor, vi har ansvar för vårt beslut. Billström bör titta närmare på Jabris situation för att undvika att han råkare än mer illa ut, det är vårt ansvar, säger Frida Johansson Metso.

 

Presskontakt:
Anna Broman
0708 54 90 33
broman@liberal.se 

 

Ämnen

  • Flykting-, migrationsfrågor

Liberala ungdomsförbundet är Folkpartiets ungdomsförbund.