Pressmeddelande -

Wargentinsskolans elever välkomnar Liberala ungdomsförbundet!

Under torsdagsförmiddagen genomförde Liberala ungdomsförbundet en enkätundersökning utanför Wargentinsskolan i Östersund. Detta med anledning av skolstyrelsens beslut att inte släppa in ungdomsförbundets informationsbord i skolans lokaler. - Vi ville genom vår undersökning ta reda på om skolans agerande har stöd bland Wargentinsskolans elever. Nu har vi svart på vitt att så inte är fallet. 66% av skolans elever vill släppa in oss på skolan, vilket är ett mycket mer positivt gensvar än vad vi vågat hoppas på. Det är uppenbart att skolstyrelsen inte förankrat sitt beslut bland eleverna, säger Liberala ungdomsförbundets förbundsstyrelseledamot Kira Repka. Det var efter beskedet från Håkan Karlsson, enhetschef på Wargentinsskolan, den 2 april som Liberala ungdomsförbundet valde att lägga om sin planerade kampanj till att i stället fokusera på några av de demokratifrågor som är en del av elevernas vardag på skolan. En kampanj som uppmärksammats i lokal media, och som också fått ett mycket positivt bemötande av eleverna som enligt enkätsvaren starkt ifrågasätter skolledningens policy. - Vi hoppas att skolstyrelsen nu kan tänka sig att ompröva sitt beslut. Det har visat sig att en stor majoritet av eleverna vill ha tillgång till vår information, och då är det inte mer än rimligt av ledningen att också tillfredsställa elevernas önskemål, avslutar Repka. Enkäten, som besvarats av 189 elever på Wargentinsskolan under torsdagsförmiddagen, visar bland annat att 66% av eleverna är positivt inställda till att släppa in de politiska ungdomsförbunden på skolan. För en komplett redovisning av enkätsvar och frågeställningar, se bilaga. Kontakt: Per Hammar Kampanjsamordnare Mobil: 070-854 90 79 E-post: per.hammar@liberal.se Kira Repka Förbundsstyrelseledamot Mobil: 073-505 95 06 Ragnar Moberg Distriktsstyrelseledamot Jämtland/Härjedalen Mobil: 070-237 52 22

Ämnen

  • Utbildning

Regioner

  • Jämtland