Pressmeddelande -

Svenska kvinnor missnöjda med sina underliv – nästan varannan skäms och många vill korrigera utseendet

Fyra av tio svenska kvinnor skäms eller har skämts över sitt underliv och hela 20 procent säger sig vilja ändra utseendet på det. Det visar en landsomfattande undersökning som gjorts på uppdrag av Essitys hygienvarumärke Libresse.

Undersökningensom genomförts av Bilendi visar också att var tredje kvinna känt sig generad över att visa sitt underliv för en partner. 15 procent har till och med känt behov av att be om ursäkt för sitt underliv i en intim situation.

Underlivet är ett känsligt ämne för många kvinnor och inte något man gärna pratar om. Undersökningen visar att många är missnöjda eller skäms, och ju yngre man är, desto större är problemet.

– Samhällets utseendefixering i kombination med att vi inte pratar om våra underliv har med största sannolikhet bidragit till att kvinnor ofta har en snedvriden bild av sitt underliv. Det måste vi ändra på! Det finns inte ett underlivsideal – alla vulvor är unika och varje kvinnas underliv är perfekt, säger Jenny Smith marknadsansvarig för Libresse i Norden.

Samtidigt som många skäms och har dålig självkänsla på grund av underlivet uppger nästan var fjärde i undersökningen att de aldrig har tittat på sitt underliv i en spegel. Över hälften av kvinnorna anser dessutom att de inte fått tillräckligt med utbildning och information kring den kvinnliga underlivsanatomin.

– Att så många saknar kunskap tyder på att ämnet får för lite utrymme i skolan. Vi måste öka kunskapsnivån och bryta tystnaden kring det kvinnliga könet. Vi måste bryta föreställningen om att det finns ett idealt underliv, säger Jenny Smith.

Resultat från undersökningen

 • 42 % säger att de skäms, har skämts eller känt sig generade för sitt underliv. Bland 18-24-åringarna är motsvarande siffra 68 % och bland 25-34-åringarna 51%.
 • Var femte i undersökningen svarar att de önskar ändra utseendet på sitt underliv. 18-24-åringarna har återigen den högsta siffran där 41% skulle ändra utseendet på sin vulva om de hade möjlighet.
 • Var tredje (32 %) uppger att de har känt sig generade över att visa upp sitt underliv för en partner och 15 % uppger t o m att de känt ett behov av att be om ursäkt för sitt underliv.
 • 43 % av kvinnorna i tycker inte att deras underliv/vulva motsvarar idealet. I åldrarna 18-24 är siffran så hög som 61%.
 • 45 % upplever det som pinsamt att prata om underlivet med sina vänner. Nästan lika många (44 %) har skämts för att visa sitt underliv för en doktor, gynekolog eller vän.
 • 20 % har någon gång skjutit upp, avbokat eller undvikit en läkartid rörande underlivet på grund av att det känts obekvämt.

Tips för ett välmående underliv

 • Att lära känna dig själv och vad som är normalt för just dig, är ett bra sätt att känna dig tryggare och mer nöjd med ditt underliv. Det gör också att det är lättare att upptäcka eventuella förändringar. Lägg en spegel på golvet och sätt dig på huk ovanför så ser du ditt underliv tydligt.
 • Alla kvinnors vulvor ser olika ut och luktar olika, precis som det ska vara. En kvinna kan ha mycket eller lite flytningar och dessa hjälper till att bevara rätt ph-värde, hålla slemhinnorna friska, bevara goda bakterier och skapa en miljö där skadliga bakterier har svårt att växa.
 • Bästa sättet att hålla sig ren är att tvätta underlivet en gång per dag, med enbart vatten, intimtvätt eller oparfymerad olja, exempelvis barnolja. Att tvätta ofta eller med tvål är inte bra eftersom det kan torka ut slemhinnorna.
 • Det är också bra att lufta underlivet ibland. Man kan till exempel sova utan något på underkroppen eller ha luftiga underkläder.
 • Hår eller inte, mycket eller lite, är upp till var och en. Men tänk på att använda en vass rakhyvel och mycket lödder eller skum om du ska raka. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Sofia Hallberg, Communications Director, Essity region Nordic
Mobil: (+46) 072 141 42 99, E-post: sofia.hallberg@essity.com


* I de två svenska undersökningarna som genomfördes juli-augusti 2018, av undersökningsföretaget Bilendi, deltog sammanlagt 2 017 kvinnor från 18 år. Sammansättningen av Bilendis webbpanel garanterar att svaren är representativa och Bilendis alla undersökningar följer branschorganisationen ESOMARs standard för god undersökningssed (European Society for Opinion an Marketing Research).

Ämnen

 • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Om Libresse

Libresse ingår i Essitys produktsortiment av hygienartiklar och är varumärket för mensskydd bland annat på den svenska marknaden. I Sverige har det sålts mensskydd under varumärket Libresse sedan 1970-talet. Produktutveckling och innovation sker på Essitys forsknings-och utvecklingslaboratorium i Göteborg.

Om Essity

Essity är ett ledande globalt hygien- och hälsobolag som ökar människors välbefinnande genom våra produkter och lösningar. Namnet Essity är en utveckling av de engelska orden essentials och necessities, nödvändigheter i vardagen. Vår hållbara affärsmodell sätter värdeskapande för människor och miljö i centrum. Försäljning sker i cirka 150 länder under de globalt ledande varumärkena TENA och Tork samt andra starka varumärken såsom Jobst, Leukoplast, Libero, Libresse, Lotus, Nosotras, Saba, Tempo, Vinda och Zewa. Essity har omkring 48 000 medarbetare och nettoomsättningen 2017 var cirka 109 miljarder kronor (11,3 miljarder euro). Huvudkontoret ligger i Stockholm och bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök www.essity.com.

Presskontakt

Jenny Smith

Presskontakt Marknadsansvarig Libresse Norden Feminine Care 070-3760653