Gå direkt till innehåll
Gediget porträtt om en av 1900-talets stora teologer

Pressmeddelande -

Gediget porträtt om en av 1900-talets stora teologer

John Stott var en av 1900-talets viktigaste teologer och ledare inom den evangelikala kristenheten. Teol. dr. Per-Axel Sverker har skrivit en avhandling om John Stott och beskriver i boken Frälsningens ord till förändringens värld den stora betydelse John Stott har än idag.

— Stotts teologi har hjälpt generationer av kristna över hela världen att förstå, tro och gestalta evangeliet i sin tid. Hans bidrag till den världsvida kyrkan är mycket stort. I denna bok samlar jag mina studier av Stotts teologi och fördjupar dem med insikter från både postmoderna och pentekostala utmaningar, säger Per-Axel Sverker.

Den evangelikale teologen John Stott har betraktats som en av 1900-talets kyrkofäder. Hans teologi har format miljontals människors tro och liv. Genom sin fokusering på Bibelns och korsets centrala ställning har han vitaliserat den världsvida evangelikala rörelsen. Bibelsynen och frälsningsläran är därför huvudfrågorna i den här boken. Här beskrivs också hur Stott presenterade teologin i den moderna kontexten. Stott var angelägen om en helhetssyn på kristen tro med intresse för både Bibeln och världen. I ett slutkapitel görs en jämförelse med postmodernt och pentekostalt tänkande.

John Stott verkade som förkunnare och författare, som teolog och ekumenisk organisatör. 2021 skulle Stott ha fyllt 100 år och denna bok, Frälsningens ord till förändringens värld: Bibel och evangelium i John Stotts teologi, ska ses mot hela denna bakgrund.

John Stott arbetade först som präst i London men senare som föreläsare i över hundra länder. Han var en drivande kraft bakom en mängd organisationer, bland annat Lausannerörelsen. Hans inflytande byggde på böcker i miljonupplagor men också på en personlig karaktär i enkelhet och ödmjukhet.

Per-Axel Sverker är teol.dr. och en känd bibellärare inom flera samfund. Hans verksamhet har innefattat både undervisning vid pastorsutbildningar och vid församlingshelger. Sverker har doktorerat på en avhandling om John Stotts teologi.

Jag är övertygad om att när människor blir tryggare i trons grunder kommer evangeliet också att bli tydligare, både i människors liv och i församlingars förkunnelse. Jag tror att denna bok kommer bidra till detta och jag rekommenderar den varmt till att läsas men också levas.
Ulrik Josefsson, teol dr, prorektor vid Akademi för ledarskap och teologi.

En bättre och kunnigare ciceron genom Stotts teologiska landskap som bland annat talar starkt både om frälsningen och det socialetiska ansvaret än Sverker går inte att uppbringa i Sverige.
Tomas Nygren, teol dr, lektor i systematisk teologi vid Johannelunds teologiska högskola, Uppsala

Boken släpps den 29 juni 2021. 


Presskontakt

Mikael Stenmark

Presskontakt 073-543 00 45

Relaterat material

Livsmod. Livsmening. Livskunskap.

Bokförlaget Libris grundades 1952, men verksamheten har pågått sedan 1910-talet. Vår utgivning omfattar skönlitteratur, barnböcker samt facklitteratur, och kännetecknas av vår kvalitet och fokus på existentiella frågor. Vi ger ut fackböcker inom samhälle, psykologi och teologi. Vår vision är att ge ut böcker som ger livsmod, livsmening och livskunskap.