Gå direkt till innehåll
Hur kyrkorna påverkats av pandemin analyseras i ny bok

Pressmeddelande -

Hur kyrkorna påverkats av pandemin analyseras i ny bok

Den coronapandemi som bröt ut år 2020 har påverkat kyrkor och kristet liv i grunden. Möjligheten att mötas och fira gudstjänst har begränsats, samtidigt som digitala hjälpmedel fått en framträdande roll. Vad är det att vara kyrka i en sådan tid? Vilka förändringar innebär pandemin på sikt? Leder den till sekularisering eller till ett växande intresse för existentiella frågor? Dessa och liknande frågor reflekterar några av Sveriges främsta teologer kring i denna nya bok.

Corona och kyrkorna är den första vetenskapliga studien av hur kyrkorna i Sverige agerat under pandemin. Här dokumenteras lärdomar från krisen och avgörande nycklar ges för att förstå kyrkornas krisberedskap - idag och inför de kriser som ligger framför.

— Denna antologi är ett viktigt tidsdokument och ger många goda exempel och tankar till nytta för kristenhetens bearbetning av pandemins konsekvenser. Allt lidande i pandemins spår bör inte vara en handlingsförlamande överraskning, utan kan istället inleda en ny era för den kyrka som fort­satt vågar söka de förlorade. Till detta viktiga arbete kan de olika kapitlen i denna antologi ge goda impulser, säger Daniel Alm, föreståndare för pingströrelsen och avgående ordförande för Sveriges kristna råd.

Syftet med antologin Corona och kyrkorna är att bidra med praktisk kunskap, teologisk reflektion och bildning i kyrkosamfunden och i dess församlingar. Ledande forskare och teologer lyfter fram perspektiv ur kristen tradition som varit och kan bli vägledande framöver, till exempel hur kyrkor tidigare mött pandemier. Boken lyfter fram kyrkornas betydelse i kristider genom diakoni och hoppingivande budskap. Återkommande teman i boken är digitala rum och gudstjänst.

I antologin får man också inblick i vad Folkhälsomyndighetens rekommendationer att “hålla avstånd”, “begränsa nya kontakter” och “stanna hemma vid minsta symtom” konkret har betytt i en kyrklig kontext. Här beskrivs och analyseras ett digitalt kyrkligt liv i skuggan av en pandemi.

Medverkande författare är Hans Andreasson, Johanna Bjurenstedt, Sune Fahlgren, Joel Halldorf, Frida Igefjord, Jonas Kurlberg, Elin Lockneus, Frida Mannerfelt, Claraa Nystrand, Lars Parkman, Biazenka Scheuler, Roland Spjuth, Daniel Strömner, Jayne Svennungson och Dominik Terstriep.

Ett ökat intresse, men inte nödvändigtvis ett starkare en­gagemang på sikt – så lyder alltså en rimlig prognos när det gäller pandemins påverkan på religiöst engagemang. Det vill säga om allt annat är lika och kyrkorna inte agerar för att på ett eller annat sätt försöka möta utmaningen. Det ökade intresset är ett hoppfullt tecken, men det finns också svårigheter som kyrkorna behöver vara vaksamma på. Pandemin för med sig negativa konsekvenser som riskerar att påskynda sekulariseringstrenden i väst.
– ur Joel Halldorfs kapitel i boken.

Corona och kyrkorna ingår i Tro & Liv skriftserie – en bokserie på Enskilda Högskolans Stockholm i samarbete med bokförlaget Libris med inriktning på teologiska samtidsstudier. Redaktörer är Sune Fahlgren, Elin Lockneus och Daniel Strömner.

Boken släpps den 22 juni 2021. 

Presskontakt

Mikael Stenmark

Presskontakt 073-543 00 45

Relaterat material

Livsmod. Livsmening. Livskunskap.

Bokförlaget Libris grundades 1952, men verksamheten har pågått sedan 1910-talet. Vår utgivning omfattar skönlitteratur, barnböcker samt facklitteratur, och kännetecknas av vår kvalitet och fokus på existentiella frågor. Vi ger ut fackböcker inom samhälle, psykologi och teologi. Vår vision är att ge ut böcker som ger livsmod, livsmening och livskunskap.