Gå direkt till innehåll
Kroppen -- festival och förlag gör gemensam boksatsning

Pressmeddelande -

Kroppen -- festival och förlag gör gemensam boksatsning

Pressmeddelande från Festivalen Frizon och Libris förlag i mars 2012 

Kroppen – festival och förlag gör gemensam boksatsning

Kroppslighet, sex, församling och civil olydnad i texter av bland andra Josefine Arenius och Magnus Malm

21 texter om kroppen i en pocketbok som delas ut gratis till 4000 festivaldeltagare – det är Libris förlags och Festivalen Frizons gemensamma satsning i år.

– Att skicka med en bok hem från festivalen är ett sätt att både förlänga festivalen och att ge impulser till viktiga tankar och samtal framöver, säger Inger Lundin på Libris förlag.

Magnus Malm, Lina Mattebo, Mikael Tellbe, Josefine Arenius och Magnus Sundell har något gemensamt i sommar – de är några av skribenterna i en bok.som ges ut till Frizon i början av augusti.

Festivalens tema är Kroppen, och det är också bokens titel.

– Under vintern har vi arbetat med att samla in texter som hör ihop med det festivalen kommer att innehålla och som ska kunna inspirera deltagarna, säger Tomas Lundström på Frizon. Texterna berör så vitt skilda ämnen som kroppslighet, sex, församling och civil olydnad. De gör nedslag i den bibliska berättelsen, musikhistorien och Kyrkans traditioner. Det vi hoppas är att boken ska kunna användas både för personlig reflektion och som samtalsunderlag i kyrkor, husförsamlingar, kommuniteter och ungdomsgrupper.

Det har blivit 21 texter, och konstnärliga festivaldeltagare och etablerade konstnärer bidrar med illustrationer.

– Vi tror att boken är ett bra sätt att arbeta med de frågor vi tar upp på festivalen, säger Frizons projektledare Jesper Höglund.

– Att skicka med en bok hem är ett sätt att både förlänga festivalen och att ge impulser till viktiga tankar och samtal framöver, säger Inger Lundin på Libris förlag. Vi har sponsrat Frizon i många år och tycker att det är viktigt att vara på plats när unga människor möts och talar om stora frågor. För några år sedan gjorde vi en antologi med texter av unga tillsammans med Frizon och dåvarande magasinet Gyro, och det känns naturligt och spännande att fortsätta på det här viset.

Boken delas ut gratis till alla festivaldeltagare och kommer också att finnas tillgänglig i handeln.

Tomas Lundström (red), Magnus Malm, Lina Mattebo, Mikael Tellbe, Josefine Arenius m fl

Kroppen

pocketutgåva, ca 200 s

Utges den 9 augusti

För beställning av recensionsexemplar och för intervju med redaktörer och/eller författare, skriv till press@libris.se

För mer information om Libris förlag, se www.librisforlag.se

För mer information om Frizon, se www.frizon.nu

Material för nedladdning: högupplöst omslagsbild, porträttbild av Tomas Lundström, porträttbild av Jesper Höglund, porträttbild av Mikael Tellbe, porträttbild av Magnus Malm

Ämnen

Taggar