Gå direkt till innehåll
Bokomslag: Mötas längs vägen
Bokomslag: Mötas längs vägen

Pressmeddelande -

Ny bok delar personliga samtal teologer emellan - om livet och tron

I en önskan att fördjupa vänskapen växte en mejlbaserad dialog fram mellan biskoparna Esbjörn Hagberg och Hans-Erik Nordin. Dialogen resulterade i boken Mötas längs vägen. Den önskan författarna har för boken är att det samtal de för med varandra ska få en fortsättning i läsarens samtal med sig själv eller i dialog med andra.

“Det har känts lite ovant att skriva till varandra. Vi lärde känna varandra först under tiden som biskopar och dessförinnan hade vi knappt träffats mer än vid något enstaka tillfälle. Under biskopstiden har vi säkerligen skickat mejl till varandra, men då har det varit arbetsrelaterat. Vi har många gånger under åren i Biskopsmötet deltagit i samtal av de mest skilda slag, och rört oss mellan himmel och jord, mellan kyrkans lära och praktiska frågor. Ibland har vi som kollegor också fått dela vår personliga situation med varandra. Det blev ändå annorlunda när vi bestämde oss för att vi mer personligt skulle dela tankar om livet och tron med varandra.”

— ur förordet (Esbjörn Hagberg och Hans-Erik Nordin)

På ett personligt sätt delar Esbjörn Hagberg och Hans-Erik Nordin med sig av egna livserfarenheter och brottningar med den kristna tron. Genom bokens struktur visar författarna på hur kyrkoåret aktualiserar både existentiella frågor och den kristna trons mångskiftande perspektiv på livet. De båda författarna kom efter aktiv tjänst som biskopar att lära känna varandra på ett mer personligt plan. Boken visar på vänskapens och det goda samtalets möjlighet.

“Jag tror att det tillhör människan att både drömma och längta. Dessutom rör sig vår längtan i spännvidden mellan det lilla och stora i livet. Här ryms allt från längtan efter en kaffepaus, nya kläder och bättre ekonomi till drömmen om den stora fullkomliga kärleken. Vår längtan blir inte mindre komplicerad om vi tänker oss att längtans djupaste källa skulle vara Gud. Gud som lagt en aldrig övergående längtan i oss till Gud, en slags hemlängtan. Är det inte så vi tror?”

— ur boken

Esbjörn Hagberg har mångårig erfarenhet som församlingspräst och har undervisat i bland annat själavård vid Johannelunds teologiska högskola, där han också blev rektor, samt varit biskop i Karlstads stift. Han är föreläsare och författare till ett antal böcker.

Hans-Erik Nordin har varit församlingspräst i Linköping, undervisat på olika nivåer i kyrkans utbildningar samt varit biskop i Strängnäs stift. Han är teol. dr i etik och författare till ett antal böcker. 

Livsmod. Livsmening. Livskunskap.

Bokförlaget Libris grundades 1952, men verksamheten har pågått sedan 1910-talet. Vår utgivning omfattar skönlitteratur, barnböcker samt facklitteratur, och kännetecknas av vår kvalitet och fokus på existentiella frågor. Vi ger ut fackböcker inom samhälle, psykologi och teologi. Vår vision är att ge ut böcker som ger livsmod, livsmening och livskunskap.