Pressmeddelande -

Avgiftsfri boendeparkering på försök

Från och med den 18 februari ska det bli lättare för Lidingöborna att hitta parkering. Då införs boendeparkering i Baggeby, Bodal och Torsvik under en prövotid. Faller försöket väl ut kan boendeparkering bli permanent på Lidingö.

Försöket ska pågå till och med 31 december 2019 och utvärderas under tiden. Som folkbokförd på Lidingö kan man lätt skaffa boendeparkeringstillstånd som gäller i hela försöksområdet, oavsett var på ön man bor.

Boendeparkeringen är avgiftsfri och gäller för obegränsat antal fordon per ägare. Även besöksparkering är kostnadsfri, men tidsbegränsad till tre timmar på vardagar klockan 09.00–17.00.

- Det här är ett led i att underlätta parkeringssituationen för de som upplever det svårt att hitta en parkeringsplats. Lidingöborna ska kunna parkera nära sin bostad eller om de vill göra ärenden i försöksområdena. Då blir vardagspusslet lättare. Vi räknar med att antalet långtidsparkerade fordon som inte ägs av Lidingöbor ska minska väsentligt, säger Carl-Johan Schiller, kommunalråd (KD) och ordförande i teknik- och fastighetsnämnden.

Lidingöbor söker snabbt och enkelt boendeparkeringstillstånd för hela perioden via en e-tjänst på stadens webbplats. Från 1 februari blir det möjligt att ansöka, även om tillståndet börjar gälla först 18 februari. Allt sköts digitalt och inget parkeringsbevis behövs i bilen.

Boende i Baggeby, Bodal och Torsvik får information hem i brevlådan om de regler som gäller och hur man söker tillståndet. Mer information publiceras löpande på www.lidingo.se. Där finns också kartor som visar vilka vägar som ingår i försöket och möjlighet för allmänheten att anmäla sig till informationsmöten.

För mer information

Carl-Johan Schiller, ordförande teknik- och fastighetsnämnden
Tel: 08-731 30 77
E-post: carl-johan.schiller@lidingo.se

Prem Huq, trafikingenjör, Lidingö stad
Tel: 08-731 35 23
E-post: prem.huq@lidingo.se

Ämnen

  • Politik

Kategorier

  • parkering
  • trafik
  • boendeparkering

Regioner

  • Lidingö

Följ oss på:
Facebook, Twitter eller Youtube

Kontakter

Ulf Petersson

Presskontakt Pressansvarig Pressansvarig 08-731 30 24