Pressmeddelande -

Bostadshotellet flyttas till Lidingö sjukhem

Stadsledningskontoret fick för ett drygt år sedan uppdraget att utreda förutsättningarna att finna en ersättning för Lidingö bostadshotell som sagts upp från fastigheten i Larsberg. Nu föreslås att bostadshotellet flyttas till fastigheten Kantarellen 4, tidigare Lidingö sjukhem.

Fastigheten Fyrvaktaren 1 i Larsberg rymmer idag Lidingö bostadshotell, 166 lägenheter som drivs av Stiftelsen Hotellhem på uppdrag av Lidingö stad. Då fastigheten bytte ägare 2010 meddelade den nya ägaren avsikten att omvandla fastigheten till bostadsrätter. För Lidingö stad var ambitionen att behålla verksamheten som tidigare. I förhandlingarna mellan staden och nya ägaren kunde inte parterna enas om villkoren och hyresavtalet med Lidingö stad sades upp.

Stadsledningskontoret gavs då uppdraget att undersöka möjligheterna att etablera ett liknande boende på annan plats på Lidingö och det är fastighetskontoret som har utrett möjligheten att omvandla fastigheten Kantarellen 4, tidigare Lidingö sjukhem, till bostadshotell.

Kostnaden för ombyggnationen uppskattas till totalt 140 miljoner kronor och beräknas stå klar om två år. Alternativet att bygga ett nytt bostadshotell har bedömts för kostsam och ta för lång tid. Det är dessutom oklart vart en nybyggnation skulle lokaliseras.

-   Det är mycket glädjande att vi har möjlighet att driva bostadshotellet vidare. Bostadshotellet fyller en mycket viktig bostadssocial funktion för de som akut behöver en bostad eller av olika skäl har svårt att få en bostad på den reguljära bostadsmarknaden, säger kommunstyrelsens ordförande Paul Lindquist.

Beslutet tas vid kommunstyrelsens sammanträde den 10 april.

Fakta: Lidingö bostadshotell drivs av Stiftelsen hotellhem i Stockholm, SHIS, på uppdrag av Lidingö stad och rymmer 166 lägenheter om 1 rum och pentry avsedda som genomgångsbostäder för vuxna och ett gruppboende. Staden har förmedlat lägenheter i fastigheten sedan 70-talet. 

 

För mer information kontakta:
Paul Lindquist (M)
Kommunstyrelsens ordförande
Tel: 073-079 30 50

Sven Riddarström
Fastighetschef
Tel: 08-731 36 00

Ämnen

  • Lokal/regional påverkan

Regioner

  • Lidingö

Följ oss på:
Facebook, Twitter eller Youtube

Presskontakt

Ulf Petersson

Presskontakt Pressansvarig Pressansvarig 08-731 30 24