Pressmeddelande -

Generationsväxling utmaningen i EU-projekt

Lidingö har tillsammans med sju andra kommuner deltagit i projektet Kompetensbron som startade i augusti 2009 och nyligen avslutades. Projektet har belyst frågor om kompetensöverföring och hur kommunerna ska klara generationsväxlingen med de stora pensionsavgångar som väntar.

Närmare 2000 medarbetare i de deltagande kommunerna har deltagit i workshops, utbildningar, seminarier, nätverk och mentorprogram. Samverkan och nätverk mellan kommunerna har varit hörnpelare i det EU-finansierade projektet.

- Vi står inför stora utmaningar. Vi måste vara en attraktiv arbetsgivare för att kunna nyrekrytera men också utveckla den arbetskraft vi har. Projektet har satt fokus på dessa frågor och gett konkreta exempel på hur vi som kommun kan arbeta strategiskt för att underlätta generationsväxlingen, säger Cecilia Haslum, enhetschef på HR och delprojektledare i projektet.

Representanter från de åtta kommunerna, från Skellefteå i norr till Oskarshamn i söder, möttes nyligen i Stockholm för en avslutningskonferens där de bland annat jämförde sina olika förutsättningar.

- Det har varit lärorikt att ta del av omvärldsbevakningen som visar hur snabbt utvecklingen går och att vi redan nu måste börja tänka nytt för att kunna möta de kommande generationerna. Jag hoppas på ett fortsatt givande samarbete med de andra kommunerna i projektet, säger Cecilia Haslum.

Kompetensbron finansieras av Europeiska Socialfonden. Åtta kommuner har deltagit i projektet: Skellefteå, Örnsköldsvik, Sollentuna, Lidingö stad, Upplands Väsby, Enköping, Håbo och Oskarshamn.

För mer information
Cecilia Haslum, enhetschef HR, Lidingö stad
cecilia.haslum@lidingo.se
Tel: 08-731 32 17

Ämnen

  • Lokal/regional påverkan

Regioner

  • Lidingö

Följ oss på:
Facebook, Twitter eller Youtube

Presskontakt

Ulf Petersson

Presskontakt Pressansvarig Pressansvarig 08-731 30 24