Pressmeddelande -

Lidingös centrala delar byggs ut i nytt förslag till översiktsplan

Området kring Centrum/Torsvik utvecklas med bostäder, arbetsplatser, butiker och kaféer. Samtidigt bevaras öns fina naturområden och kommunikationerna till och på Lidingö förbättras. Så ser förslaget till ny framtidsbild för Lidingö ut. Kommunstyrelsen fattar beslut om den fortsatta inriktningen för översiktsplanen 7 juni.

Arbetet med Lidingös nya översiktsplan har nått ut brett på ön. Under samrådstiden, som pågått under vintern, fick Lidingöborna ta ställning till tre olika framtidsbilder av hur ön kan utvecklas fram till 2030. Dessa har nu arbetats samman till ett enda förslag, som bland annat bygger på de 530 synpunkter som har kommit in från invånare och andra intressenter.  

I den nya framtidsbilden är Lidingö en tydligare del av Stockholmsregionen än i dag. Kommunikationerna har förbättrats och därmed förutsättningarna för att bo och arbeta på ön. Bebyggelsen, med en tydlig stadskärna, har koncentrerats till Centrum/Torsvik. Och till glädje för både Lidingöbor och besökare förblir Lidingö en grön ö där det är lätt att ta sig till vatten och rekreationsområden. 

Mycket händer i Lidingös utveckling redan i dag. Så sent som i höstas beslutades att Lidingöbanan ska rustas upp och länkas samman med Spårväg city. Det innebär att trafik från Gåshaga på södra ön ska gå genom Stockholms city till Hornsberg på Kungsholmen. Staden ska även verka för att Lidingöbanan dras om via centrum, som blir en viktig lokal bytespunkt för busstrafiken och för byte mellan Lidingöbanan och buss. 

Samtidigt går snart byggstarten för Lidingös nya stadsdel Dalénum där 1 000 lägenheter ska byggas under en tioårsperiod. Här kommer även att byggas ett 21-våningar högt hus som ska bli stadens nya landmärke. 

Förslaget till inriktningsbeslut behandlas i kommunstyrelsen 7 juni och planen är att det nya förslaget till översiktsplan ska ställas ut i början av 2011. Målsättningen är att kommunfullmäktige ska anta den nya översiktsplanen efter sommaren samma år. 

För mer information:
Paul Lindquist (M), kommunstyrelsens ordförande, tel 073-079 30 50.
Minna Klintz (FP), kommunstyrelsens vice ordförande, tel 073-079 35 81.
Anna Hadenius, miljö- och stadsbyggnadschef, tel 731 33 27.

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Lidingö

Kontakter

Ulf Petersson

Presskontakt Pressansvarig Pressansvarig 08-731 30 24