Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Resultaten från Framtidsverkstan finns nu sammanfattade

Samhällsbyggnad har ett politiskt uppdrag att ta fram en fördjupning av översiktsplanen för Lidköping stad, en stadsutvecklingsplan, med tidsperspektiv mot år 2050. Samrådsfasen i arbetet med den nya planen genomfördes i form av vår Framtidsverkstad. Vi öppnade en mötesplats i Gallerix gamla lokal i Kopparportens galleria under september månad år 2019. Där kunde allmänhet, förtroendevalda och tjänstepersoner utbyta tankar. 2130 besökare som på något sätt bidrog till arbetet = 5% av invånarna i Lidköping.

Syftet med Framtidsverkstan var att samla in synpunkter och tankar om stadens framtida planering inför den stadsutevcklingsplan som ska tas fram för Lidköping. Besökarna bidrog med sina synpunkter via samtal, skriftliga synpunkter i ”Spikers corner”, webbenkät och genom att spela ”Stadsbyggnadsspelet”. Alla synpunkter har sammanställts och analyserats och utgör nu ett viktigt underlag när tjänstepersoner på kommunen arbetar vidare med att ta fram ett samrådsförslag för stadsutvecklingsplanen.

På denna webbsida presenterar vi valda delar av resultatet.

Vill du läsa hela rapporten så kan du göra det här.

Ämnen

Taggar

Regioner

Presskontakt

Maria Nordqvist

Planstrateg