Gå direkt till innehåll
Bakom kulisserna. Malin Bengtsson (byggchef), Urban Olsson (samhällsbyggnadschef), Björn Jonsson (mark- och exploateringschef), Jörgen Ehn (vd på Frenbo) och Tora Gustafsson, (plan- och trafikchef) koncentrerar sig på kameran och sändningen.
Bakom kulisserna. Malin Bengtsson (byggchef), Urban Olsson (samhällsbyggnadschef), Björn Jonsson (mark- och exploateringschef), Jörgen Ehn (vd på Frenbo) och Tora Gustafsson, (plan- och trafikchef) koncentrerar sig på kameran och sändningen.

Nyhet -

Samhällsbyggnadsfrukost med temat ”tidig dialog” för företagare inom byggbranschen

I dag tisdag den 28 september var det återigen dags för exploatörer, byggare och fastighetsägare att samlas digitalt för att nätverka och ta del av information från Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Morgonens ämne handlade om hur vi tillsammans skapar möjligheter i bygglovsprocessen genom tidig dialog och parallella processer vad gäller detaljplane- och bygglovsarbetet. Det gavs även information om aktuellt läge med stadsutvecklingsplanen. För programmet, från kommunens håll, stod byggchefen Malin Bengtsson, plan- och trafikchefen Tora Gustavsson, mark- och exploateringschefen Björn Jonsson och samhällsbyggnadschefen Urban Olsson.

Dagens gäst vad Jörgen Ehn, verkställande direktör på Frenbo, som berättade om deras just nu pågående arbete med att planera kvarteret Laken 18 i centrala Lidköping. När den detaljplanen vunnit laga kraft – förväntas ske våren 2022 – kan drygt100 nya bostäder börja byggas.

– Det här var vårt fjärde frukostmöte och vi känner från vårt håll att resan till att jobba mer i samverkan har kommit en bit på väg, säger Urban Olsson, samhällsbyggnadschef.

– Vi samlar in deltagarnas kommentarer och utvecklingsförslag för att säkra att vi planerar träffarna utifrån vad som efterfrågas, avslutar Urban.

Syftet med dessa återkommande träffar är att utveckla en långsiktig dialog med branschen för att öka bostadsbyggandet i Lidköping. Detta är en resa tillsammans för att nå kommunens målbild att Lidköping ska växa till 45000 invånare år 2030.

Ämnen

Taggar

Regioner

Presskontakt

Urban Olsson

Urban Olsson

Samhällsbyggnadschef Förvaltningschef 0510-77 00 54

Lidköping – en välkomnande och hållbar kommun

Vår vision: Lidköping, en välkomnande och hållbar kommun.

Vi lever ungefär som vi alltid har gjort, nära vattnet, jorden och varandra.

En välkomnande och hållbar kommun. Vad innebär det egentligen? För oss i Lidköping är steget från vision till verklighet inte långt. Vi lever ungefär som vi alltid har gjort, nära vattnet, jorden och varandra. Det nya är nog mest att vi satt ord på hur och vad vi vill vara. Det är inte oviktigt i en tid av snabba samhällsförändringar, globalisering och miljöhot.

Lidköping är helt enkelt en kommun där du alltid ska känna dig välkommen oavsett om du turistar, vill driva näringsverksamhet eller slå dig ner här för resten av livet. Det är ett synsätt som inte bara präglar kommunens verksamheter, utan också delas av oss som bor här. I Lidköping tycker vi om att träffas, diskutera och utbyta tankar. Hur ska man annars förklara att en stad av vår storlek har över 30 kaféer?

Så var det det här med hållbarhet. Snart sagt varje kommun och företag säger sig verka för en långsiktigt hållbar utveckling. Det är fantastiskt att så många drar åt samma håll. Men det är också helt nödvändigt för att kommande generationer ska kunna få ett lika gott liv som vi har idag.