Pressmeddelande -

Bättre möjlighet för djurgårdar i Lidköping att köpa kommunalt vatten

Kommunfullmäktige i Lidköping beslutade den 24 april om att införa bättre villkor för djurgårdar. Tanken är att jordbrukare som har djur (djurgårdar) ska få köpa kommunalt vatten utan att behöva betala för avlopp. Beslutet gäller från 1 juli.

Det finns sedan tidigare möjlighet för djurgårdar att köpa kommunalt vatten. Men de måste då även betala för avlopp, vilket de ser som onödigt eftersom deras vatten inte återgår till kommunens avloppsnät. Därför har de önskat att få köpa enbart vatten.

Anledningen till att jordbrukarna vill ha kommunalt vatten till sina djur är att det har en högre kvalitet än vatten som de ordnar från egen brunn. Det är viktigt att ha vatten med hög livsmedelskvalitet för att undvika sjukdomar hos djuren och för att minska användningen av antibiotika.

Hur ska det gå till?

Det kommer nu att bli möjligt för djurgårdar att installera så kallad undermätare. Undermätaren mäter hur stor volym vatten som används för just djurhållningen, och därmed kan kommunen dra av den volymen från avloppsavgiften så att djurgårdarna enbart betalar för dricksvatten.

Djurgårdarna kommer att få betala för denna undermätare för att bidra till att täcka de fasta kostnaderna för vattnet, samt för att täcka kostnaden för årliga kontroller och mer administration som uppstår för kommunen i och med denna nya möjlighet. Kostnaden beror på vilken volymkapacitet kunden väljer. Dessutom ska kostnaden täcka årliga kontroller och administrativa avgifter.

 • Fast avgift per år och undermätare, 2,5 qn (volymkapacitet): 3 036 kronor exklusive moms
 • Fast avgift per år och undermätare 6 qn (volymkapacitet): 10 120 kronor exklusive moms

För att det ska löna sig att installera en undermätare bör djurgården förbruka minst 375 kubikmeter vatten per år.

Även om det är få störningar i kommunens nät är det viktigt att djurgårdarna har en reservvattentank som säkerhet. Enligt VA-lagstiftningen ska kommunen prioritera människor framför djur vid vattenbrist.

Förtydligande i bestämmelserna

I beslutet ingår också ett förtydligande i ”Allmänna bestämmelser för brukande av Lidköpings kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning” (ABVA). Det handlar om att alla fastighetsägare som har en anläggning, till exempel en djurgård, där det finns risk för att bakterier eller kemikalier kan strömma tillbaka in i ledningsnätet måste installera ett så kallat brutet system (återströmningsskydd). Förtydligandet ska säkerställa livsmedelshygienen i vårt dricksvattennät.

Syftet med att låta djurgårdar ansluta sig till kommunalt vatten är framför allt att minska antibiotikaanvändningen, vilket är bra för natur och miljö. Förslaget gynnar också lönsamheten för de gårdar som ansluter sig eftersom de slipper avloppsavgiften.


Kontaktpersoner:

Pernilla Bratt, VA-chef på Lidköpings kommun, 0510-77 02 79, pernilla.bratt@lidkoping.se

Linda Lundström, Teknisk Servicechef på Lidköpings kommun, 0510-77 16 56, linda.lundstrom@lidkoping.se

Ämnen

 • Företagande

Kategorier

 • lidköping
 • lidköpings kommun
 • miljö
 • vatten
 • avlopp
 • djurgårdar
 • jordbruk
 • va

Regioner

 • Lidköping

Lidköping – en välkomnande och hållbar kommun

Lidköpings kommun har cirka 39 000 invånare och ligger vid kusten till Sveriges största insjö Vänern.  Närheten till vattnet, Kållandsö med Läckö slott och berget Kinnekulle innebär natur- och fritidsupplevelser utöver det vanliga. Här, mitt emellan skärgård och landsbygd, lever alla nära vardagen och nära varandra. Samtidigt finns det gott om rum för människor och företag att växa. Livskvalitet och framåtanda mixas med ett hållbart tänkande, en välmående kommun och bästa tänkbara medborgarservice.

Kontakter

Michael Malmborg

Presskontakt Kommunikationschef 0510 - 77 67 36