Gå direkt till innehåll
Ett år med lyckade strategiska byggdialoger

Pressmeddelande -

Ett år med lyckade strategiska byggdialoger

I Lidköpings kommun har exploatörer, byggherrar och företag som äger och utvecklar fastigheter haft möjligheten att boka tid för så kallad strategisk byggdialog där de träffar Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Utgångspunkten till att starta upp de här mötena har varit kommunens strategiska mål om att bli 45 000 invånare år 2030. Ett mål som nås genom samsyn och gemensamma insatser.

Sedan starten i maj 2020, har drygt trettio dialogmöten genomförts. Företagaren har själv styrt agendan och förvaltningens chefer har mött upp behoven på bästa sätt. Det har handlat om att klargöra specifika detaljplaner, hur kommunen arbetar med markanvisningar, bygglovsfrågor och förutsättningar för etablering. Även förbättringsidéer har så klart varit välkomna.

- Eftersom aktörernas intresse att utveckla Lidköping är stort har greppet med strategisk byggdialog varit lyckat. I kombination med våra samhällsbyggnadsfrukostar, gör dessa möten att alla aktörer får samma information samt att möjligheterna till dialog ökar så att vi tillsammans kan bygga framtidens Lidköping, säger Urban Olsson, Samhällsbyggnadschef.

- Under första halvåret har det beviljats bygglov för cirka 160 stycken lägenheter i flerbostadshus, vilket är ytterligare en signal på stort intresse för att bygga i Lidköping. För att få en smidig bygglovsprocess är den tidiga dialogen viktig, avslutar Urban.

Några röster från företag som haft strategisk byggdialog

Emelia Antonsson, distriktschef på Peab Bostad, säger: ”Mötet med representanter från Lidköpings kommun upplevde jag som välkomnande och informativt med enkelt och tillgängligt upplägg i och med att mötet hölls digitalt. Mötet gav också resultat enligt förväntan då beskeden från Samhällsbyggnad var klara och tydliga.”

Johan Lundh på Q Property säger: ”Lidköpings kommun har via sina strategiska byggdialoger gett oss input på hur de tänker sig framtidens Lidköping, samt gett oss en bild av hur vi ska/bör tänka inför framtiden för att möta våra uppdragsgivares önskningar och behov.”

Ämnen

Taggar

Regioner


Lidköping – en välkomnande och hållbar kommun

Lidköpings kommun har cirka 40 000 invånare och ligger vid kusten till Sveriges största insjö Vänern. Närheten till vattnet, Kållandsö med Läckö slott och berget Kinnekulle innebär natur- och fritidsupplevelser utöver det vanliga. Här, mitt emellan skärgård och landsbygd, lever alla nära vardagen och nära varandra. Samtidigt finns det gott om rum för människor och företag att växa. Livskvalitet och framåtanda mixas med ett hållbart tänkande, en välmående kommun och bästa tänkbara medborgarservice.

Presskontakt

Urban Olsson

Samhällsbyggnadschef Förvaltningschef 0510-77 00 54

Tora Gustafsson

Plan- och Trafikchef
Björn Jonsson

Björn Jonsson

Mark och exploateringschef 0510-77 01 96

Lidköping – en välkomnande och hållbar kommun

Vår vision: Lidköping, en välkomnande och hållbar kommun.

Vi lever ungefär som vi alltid har gjort, nära vattnet, jorden och varandra.

En välkomnande och hållbar kommun. Vad innebär det egentligen? För oss i Lidköping är steget från vision till verklighet inte långt. Vi lever ungefär som vi alltid har gjort, nära vattnet, jorden och varandra. Det nya är nog mest att vi satt ord på hur och vad vi vill vara. Det är inte oviktigt i en tid av snabba samhällsförändringar, globalisering och miljöhot.

Lidköping är helt enkelt en kommun där du alltid ska känna dig välkommen oavsett om du turistar, vill driva näringsverksamhet eller slå dig ner här för resten av livet. Det är ett synsätt som inte bara präglar kommunens verksamheter, utan också delas av oss som bor här. I Lidköping tycker vi om att träffas, diskutera och utbyta tankar. Hur ska man annars förklara att en stad av vår storlek har över 30 kaféer?

Så var det det här med hållbarhet. Snart sagt varje kommun och företag säger sig verka för en långsiktigt hållbar utveckling. Det är fantastiskt att så många drar åt samma håll. Men det är också helt nödvändigt för att kommande generationer ska kunna få ett lika gott liv som vi har idag.