Pressmeddelande -

Ett unikt nav för idrott och aktivitet

Nu presenteras en förstudie om utveckling av Ågårdens fritidsområde - Lidköpings nya nav för idrott och aktivitet  - en samlad arena för friidrott och elitfotboll och en samlingspunkt för hela hälsosamma Lidköping. Förstudien är ett steg i utvecklingen av Lidköping i syfte att öka stadens attraktionskraft och nå det strategiska målet; Lidköping 2030 - erkänt god livskvalitet, hälsosam miljö och bra service, samt 45 000 invånare år 2030.


Ågårdens fritidsområde blir den självklara idrottsplatsen i regionen med en ny, sammanhållen och lekfull prägel med Ågårdsvallen som hjärta. I förslaget finns förutom en elifotbollsarena, ett nytt torg, utegym och belysning som knyter ihop de olika idrottsverksamheterna till ett nav för idrott och aktivitet i Lidköping. Självklart finns utomhusbandyarenan kvar och genom en kombinationslösning kommer fotboll och bandy att kunna samlokaliseras.

— Att samla olika idrotter på ett och samma ställe innebär en stark profilering av Lidköping som en idrottsstad i framkant, det är en unik satsning som sätter Lidköping på kartan. Föreningslivet vill detta, Lidköpings utveckling har behovet och vår politiska majoritet har ambitionerna att nu lösa detta. Nu ska ärendet upp i Kultur- och fritidsnämnden för beslut att ta in det i investeringsberedningen, säger Roger Ahlén (s) nämndens ordförande.


En plats där generationer kan mötas kring aktivitet
Området länkas samman genom gestaltning i material, belysning och uttryck. Går förslaget igenom skapas ett nytt Ågårdens fritidsområde som både blir vackrare och mer tryggt genom att området fylls av liv, rörelse, fysisk aktivitet och förbättrad belysning. Lidköping får en plats där generationer kan mötas kring aktiviteter. En plats för umgänge, både avskilt och med andra. Idrottsanläggningar är en viktig del i bygget av socialt hållbara städer, för att attrahera nya invånare och en förutsättning för möjligheten att idrotta och motionera.


Framnäs IP – historien och arvet
Framnäs IP är en betydelsefull arena som bidragit till att bygga en stark idrottskultur i Lidköping. Att vi blev nominerade och kom på en hedersam 17:e plats i Årets idrottskommun (SVT) visar på det. Framnäs IP är ett område som många Lidköpingsbor någon gång besökt och det är även hemmaarenan för den legendariska fotbollsklubben Heimer och nuvarande hemmaplan för LFK där LFK dam spelar i elitettan (den näst högsta serien). Nu förvaltar vi arvet och tar nästa steg i utvecklingen av Lidköpings idrottskultur.

Det driv som präglat Framnäs IP och dess verksamhet i generationer flyttas i förstudien till Ågårdens fritidsområde. Det ger möjligheter att tillvarata det unika läge Framnäs har med närheten till Vänern och ger förutsättningar för en hållbar stadsutveckling som öppnar upp staden mot vattnet.

— Ågårdsområdet är på sitt sätt navet i kommunens olika anläggningar för idrott. Nu ser vi en vision där Ågårdsområdet blir en än starkare mötesplats för olika idrotter och idrottare i alla åldrar. Det här är starten på en spännande framtidsresa för Lidköpings idrottskultur, säger Tobias Bengtsson, förvaltningschef Kultur & Fritid.

-Det här känns jättebra och nu är vi ett steg närmare att få till en riktigt bra kraftsamling runt idrotten i Lidköping, säger kommunstyrelsen ordförande, Jonas Sundström (S) och Frida Nilsson (C) 1:e vice ordförande för kommunstyrelsen.

Ämnen

  • Sport

Kategorier

  • fritid
  • ågårdsområdet

Regioner

  • Västra Götaland

Lidköping – en välkomnande och hållbar kommun

Lidköpings kommun har cirka 40 000 invånare och ligger vid kusten till Sveriges största insjö Vänern. Närheten till vattnet, Kållandsö med Läckö slott och berget Kinnekulle innebär natur- och fritidsupplevelser utöver det vanliga. Här, mitt emellan skärgård och landsbygd, lever alla nära vardagen och nära varandra. Samtidigt finns det gott om rum för människor och företag att växa. Livskvalitet och framåtanda mixas med ett hållbart tänkande, en välmående kommun och bästa tänkbara medborgarservice.

Presskontakt

Roger Ahlén

Ordf. Kultur- och Fritidsnämnden 070-568 43 45

Frida Nilsson

Förtroendevald 0510-77 01 90

Jonas Sundström

Kommunstyrelsens ordförande 0510-77 01 81