Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Fina betyg för Lidköpings äldreomsorg

Socialstyrelsens rikstäckande undersökning ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?” visar på fortsatt goda resultat för Lidköpings äldreomsorg.

Både i jämförelse mellan år och med resultatet för riket i övrigt. Medelvärdet för Lidköpings resultat på samtliga frågor i undersökningen är högre än riket.

Högst betyg får värdeskapande faktorer såsom bemötande, trygghet, förtroende och att personalen utför sina arbetsuppgifter bra. Lidköping ”sticker ut” även med hög brukarnöjdhet i jämförelse med riket avseende; aktiviteter på boendet, möjligheten att påverka innehåll och tider för hjälpen samt maten och måltidsmiljön.

På frågan i hemtjänstenkäten ”Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med den hemtjänst du har?” svarade 97 procent att de är nöjda. Motsvarande siffra för riket är 88 procent.

På frågan om nöjdhet med äldreboendet ”Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med ditt äldreboende?” svarade 91 procent att de är nöjda med sitt äldreboende. Motsvarande siffra för riket är 81 procent.

Resultatet bygger på en enkät som skickades ut under våren 2020 till personer 65 år och äldre, och som har hemtjänst eller bor i ett särskilt boende. 428 personer svarade på enkäten om hemtjänst och 150 personer svarade på boendeenkäten.

– Antal personer som bor i särskilt boende som svarat på årets enkät är lägre än tidigare år. Anledningen kan vara att många anhöriga brukar hjälpa sina närstående att svara på enkäten men har i år inte kunnat göra det i samma utsträckning på grund av Coronapandemin och besöksförbudet, säger Ingela Välitalo, utvecklingsledare Social Välfärd.

Samtliga resultat för undersökningen är publicerade på Socialstyrelsens hemsida https://www.socialstyrelsen.se/statistik-och-data/oppna-jamforelser/socialtjanst/aldreomsorg/vad-tycker-de-aldre-om-aldreomsorgen/

Ämnen

Taggar

Regioner


Lidköping – en välkomnande och hållbar kommun

Lidköpings kommun har cirka 40 000 invånare och ligger vid kusten till Sveriges största insjö Vänern. Närheten till vattnet, Kållandsö med Läckö slott och berget Kinnekulle innebär natur- och fritidsupplevelser utöver det vanliga. Här, mitt emellan skärgård och landsbygd, lever alla nära vardagen och nära varandra. Samtidigt finns det gott om rum för människor och företag att växa. Livskvalitet och framåtanda mixas med ett hållbart tänkande, en välmående kommun och bästa tänkbara medborgarservice.

Presskontakt

Lotta Hjoberg

Lotta Hjoberg

Sektorschef Social Välfärd 0510-77 01 65

Relaterat material

Lidköping – en välkomnande och hållbar kommun

Vår vision: Lidköping, en välkomnande och hållbar kommun.

Vi lever ungefär som vi alltid har gjort, nära vattnet, jorden och varandra.

En välkomnande och hållbar kommun. Vad innebär det egentligen? För oss i Lidköping är steget från vision till verklighet inte långt. Vi lever ungefär som vi alltid har gjort, nära vattnet, jorden och varandra. Det nya är nog mest att vi satt ord på hur och vad vi vill vara. Det är inte oviktigt i en tid av snabba samhällsförändringar, globalisering och miljöhot.

Lidköping är helt enkelt en kommun där du alltid ska känna dig välkommen oavsett om du turistar, vill driva näringsverksamhet eller slå dig ner här för resten av livet. Det är ett synsätt som inte bara präglar kommunens verksamheter, utan också delas av oss som bor här. I Lidköping tycker vi om att träffas, diskutera och utbyta tankar. Hur ska man annars förklara att en stad av vår storlek har över 30 kaféer?

Så var det det här med hållbarhet. Snart sagt varje kommun och företag säger sig verka för en långsiktigt hållbar utveckling. Det är fantastiskt att så många drar åt samma håll. Men det är också helt nödvändigt för att kommande generationer ska kunna få ett lika gott liv som vi har idag.