Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Förslag på ny stadsutvecklingsplan – tyck till!

Idag, 8 juni 2021, beslutade Samhällsbyggnadsnämnden att förslag till stadsutvecklingsplan, en fördjupad översiktsplan för staden Lidköping, skickas ut för samråd. Under samrådet (perioden 8 juni till 10 september i år) har allmänhet, företag och andra intressenter möjlighet att tycka till om förslaget. 

Stadsutvecklingsplanens syfte är att peka ut den politiska viljan för hur stadens mark- och vatten ska tillvaratas och planeras för en hållbar framtid. Det slutliga beslutet om att anta planen tas av kommunfullmäktige.

Målbilden är en stad med en god sammankoppling och upplevd närhet. En stad där innehållet planeras för att bidra till livfulla miljöer. En stad som både värnar miljöer och möjliggör för staden att utvecklas för att skapa plats för mer och fler. Stadsutvecklingsplanen visar genom ställningstaganden, kartor, bilder och text hur vi ska nå vår målbild.

Kommer du ihåg Framtidsverkstan?

Under september månad 2019 fanns Framtidsverkstan i gallerian på Stenportsgatan. Där fick allmänheten för möjlighet att dela med sig av sina synpunkter och idéer gällande framtidens Lidköping. Det som inkom där och då, men även andra undersökningar och mätningar, har legat till grund i arbetet med att ta fram det aktuella förslaget.

Vart hittar jag förslaget?

Vad händer sen?

Efter samrådstiden kommer alla inkomna synpunkter att bearbetas och resultera i ett reviderat förslag som alla har möjlighet att tycka till om en sista gång innan kommunfullmäktige tar det slutliga beslutet om att anta planen och på så vis göra den gällande. Planen är att någon gång i början av 2022 ha en gällande stadsutvecklingsplan.

Ämnen

Taggar

Regioner


Lidköping – en välkomnande och hållbar kommun

Lidköpings kommun har cirka 40 000 invånare och ligger vid kusten till Sveriges största insjö Vänern. Närheten till vattnet, Kållandsö med Läckö slott och berget Kinnekulle innebär natur- och fritidsupplevelser utöver det vanliga. Här, mitt emellan skärgård och landsbygd, lever alla nära vardagen och nära varandra. Samtidigt finns det gott om rum för människor och företag att växa. Livskvalitet och framåtanda mixas med ett hållbart tänkande, en välmående kommun och bästa tänkbara medborgarservice.

Presskontakt

Martin Björklund

Trafikplanerare 0510-77 65 18