Gå direkt till innehåll
Fortsatt bra resultat gällande företagsklimat

Pressmeddelande -

Fortsatt bra resultat gällande företagsklimat

För åttonde gången presenterar Sveriges kommuner och regioner (SKR) resultaten från undersökningen Öppen jämförelse gällande företagsklimatet i Sveriges kommuner. Undersökningen är en kvalitetsmätning av den kommunala myndighetsutövningen och servicen gentemot företag och avser mätåret 2020.

Resultaten presenteras i ett så kallat Nöjd kund index (NKI) och även denna gång rankas Lidköpings resultat som högt. Det sammanslagna indexet ligger denna gång på 74. Lidköping hamnar på plats 92 av de 181 kommuner som deltagit i undersökningen.

Ett av de områden där Lidköpings kommun gjort ett stort kliv uppåt är ”Miljö- och hälsoskydd” där index går från 60 till 79 vilket rankas som högt. Detta placerar Lidköping på plats 25 av deltagande kommuner (139). Inom området ”Servering” hamnar kommunen på ett lägre index än föregående år, från 78 till 69 i index. Inom övriga områden ligger indexet på samma eller mycket nära samma nivå som 2019.

– Vi är glada att trenden håller i sig och att vi behåller ett högt resultat i det sammanlagda indexet. Vårt arbete med att förbättra servicen och rutinerna fortsätter oavbrutet och den här undersökningen ger oss bra underlag för det, säger Anna Sundbom, näringslivschef och Urban Olsson, Samhällsbyggnadschef i Lidköping.

Mätningen baseras på en enkät som skickas till kunder som haft ett avslutat myndighetsärende med kommunen under mätåret. Svarsprocenten under 2020 var 56 %.

Fördelen med undersökningen är att frågorna avser faktorer som kommunen själv kan påverka så resultaten är viktiga verktyg i förbättringsarbetet.

Fakta om undersökningen

Öppna jämförelser Företagsklimat visar inom vilka områden företagarna anser att myndighetsutövningen fungerar bra respektive mindre bra samt vad kommunen behöver bli bättre på.

Här på Sveriges kommuners och regioners hemsida kan du läsa hela sammanställningen.

Vid frågor kring undersökningen kontaktas utvecklingsledare på Samhällsbyggnadsförvaltningen, Simon Holst simon.holst@lidkoping.se alternativt telefon 0510-771812.

Ämnen

Taggar

Regioner


Lidköping – en välkomnande och hållbar kommun

Lidköpings kommun har cirka 40 000 invånare och ligger vid kusten till Sveriges största insjö Vänern. Närheten till vattnet, Kållandsö med Läckö slott och berget Kinnekulle innebär natur- och fritidsupplevelser utöver det vanliga. Här, mitt emellan skärgård och landsbygd, lever alla nära vardagen och nära varandra. Samtidigt finns det gott om rum för människor och företag att växa. Livskvalitet och framåtanda mixas med ett hållbart tänkande, en välmående kommun och bästa tänkbara medborgarservice.

Presskontakt

Urban Olsson

Urban Olsson

Samhällsbyggnadschef Förvaltningschef 0510-77 00 54
Anna Sundbom

Anna Sundbom

Näringslivschef Lidköpings kommun 0510-77 03 05

Lidköping – en välkomnande och hållbar kommun

Vår vision: Lidköping, en välkomnande och hållbar kommun.

Vi lever ungefär som vi alltid har gjort, nära vattnet, jorden och varandra.

En välkomnande och hållbar kommun. Vad innebär det egentligen? För oss i Lidköping är steget från vision till verklighet inte långt. Vi lever ungefär som vi alltid har gjort, nära vattnet, jorden och varandra. Det nya är nog mest att vi satt ord på hur och vad vi vill vara. Det är inte oviktigt i en tid av snabba samhällsförändringar, globalisering och miljöhot.

Lidköping är helt enkelt en kommun där du alltid ska känna dig välkommen oavsett om du turistar, vill driva näringsverksamhet eller slå dig ner här för resten av livet. Det är ett synsätt som inte bara präglar kommunens verksamheter, utan också delas av oss som bor här. I Lidköping tycker vi om att träffas, diskutera och utbyta tankar. Hur ska man annars förklara att en stad av vår storlek har över 30 kaféer?

Så var det det här med hållbarhet. Snart sagt varje kommun och företag säger sig verka för en långsiktigt hållbar utveckling. Det är fantastiskt att så många drar åt samma håll. Men det är också helt nödvändigt för att kommande generationer ska kunna få ett lika gott liv som vi har idag.