Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Gemensam insats för att stärka ekosystemtjänster och grön infrastruktur

Våra ekosystem och dess tjänster bidrar till att vi människor kan leva goda liv. När vi tar över stora markytor kan andra arter hotas och förlorarna blir i slutändan vi själva.

Den 2 september går startskottet för Naturnytta i Biosfärområdet, som är ett hållbarhetsprojekt som syftar till att öka kunskapen om ekosystemtjänster och grön infrastruktur. Målgrupperna är biosfärkommunernas politiker och tjänstepersoner. Andra deltagare är Biosfärambassadörer och Naturskyddsföreningen. Projektet syftar också till att ge konkreta och framgångsrika exempel till exploatörer som verkar i området. Inom projektet ska även nya samverkansinsatser med långsiktigt och varaktigt naturvårdsarbete mellan deltagande kommuner utvecklas. Ekosystemtjänster, landskapsekologi, grön infrastruktur och samverkan är centrala delar. Lidköping, Götene och Mariestad är med i projektgruppen. Biosfärkontoret samordnar arbetet. Utbildningen leds av professionella konsulter från Sweco.

Projektaktiviteterna består av olika utbildningsinsatser, med start 2 september

Torsdagen den 2 september möts politiker respektive tjänstepersoner i varsin halvdagsutbildning. På grund av pandemin kan inte alla mötas fysiskt på en plats, utan grupperna ses i respektive kommun med uppkoppling från konferensrummen till övriga deltagare. Sweco leder utbildningen. Vid nästa projektaktivitet som sker under våren 2022 kommer deltagarna att göra en studieresa och besöka olika delar av Biosfärområdet för att ta del av konkreta och pågående insatser. Under det sista utbildningstillfället, som även det är under våren, kommer deltagarna att koka ner tidigare och nyvunna erfarenheter och kunskaper till formulerade samverkansidéer i Biosfärområdet.

Inbjudan till träff med projektdeltagare

Ni är välkomna att intervjua politiker och tjänstepersoner under lunchtimmen kl.12-13 i Stadshuset. Då har politikerna gått utbildningen på förmiddagen och tjänstepersonerna kommer att gå den på eftermiddagen med start kl.13.

Meddela oss gärna om ni kommer. Det gör ni i så fall till: Elin Lundgren Alm, 070-958 38 14

Ni är varmt välkomna!

Naturnytta i Biosfärområdet är ett LONA-projekt. Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt är medfinansiär för genomförandet av detta projekt.

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Regioner


Lidköping – en välkomnande och hållbar kommun

Lidköpings kommun har cirka 40 000 invånare och ligger vid kusten till Sveriges största insjö Vänern. Närheten till vattnet, Kållandsö med Läckö slott och berget Kinnekulle innebär natur- och fritidsupplevelser utöver det vanliga. Här, mitt emellan skärgård och landsbygd, lever alla nära vardagen och nära varandra. Samtidigt finns det gott om rum för människor och företag att växa. Livskvalitet och framåtanda mixas med ett hållbart tänkande, en välmående kommun och bästa tänkbara medborgarservice.

Presskontakt

Elin Lundgren Alm

Kommunekolog, Landskapsarkitekt 0510- 77 15 20

Lidköping – en välkomnande och hållbar kommun

Vår vision: Lidköping, en välkomnande och hållbar kommun.

Vi lever ungefär som vi alltid har gjort, nära vattnet, jorden och varandra.

En välkomnande och hållbar kommun. Vad innebär det egentligen? För oss i Lidköping är steget från vision till verklighet inte långt. Vi lever ungefär som vi alltid har gjort, nära vattnet, jorden och varandra. Det nya är nog mest att vi satt ord på hur och vad vi vill vara. Det är inte oviktigt i en tid av snabba samhällsförändringar, globalisering och miljöhot.

Lidköping är helt enkelt en kommun där du alltid ska känna dig välkommen oavsett om du turistar, vill driva näringsverksamhet eller slå dig ner här för resten av livet. Det är ett synsätt som inte bara präglar kommunens verksamheter, utan också delas av oss som bor här. I Lidköping tycker vi om att träffas, diskutera och utbyta tankar. Hur ska man annars förklara att en stad av vår storlek har över 30 kaféer?

Så var det det här med hållbarhet. Snart sagt varje kommun och företag säger sig verka för en långsiktigt hållbar utveckling. Det är fantastiskt att så många drar åt samma håll. Men det är också helt nödvändigt för att kommande generationer ska kunna få ett lika gott liv som vi har idag.