Gå direkt till innehåll
Guldvingens äldreboende avvecklas under året och skapar samtidigt  utrymme för att öppna upp nyrenoverad avdelning vid Tolsjöhemmet

Pressmeddelande -

Guldvingens äldreboende avvecklas under året och skapar samtidigt utrymme för att öppna upp nyrenoverad avdelning vid Tolsjöhemmet

Vård- och omsorgsnämnden har idag beslutat att Guldvingens äldreboende ska avvecklas innan årets slut. Intagningsstopp vid Guldvingens äldreboende införs omgående. En avdelning på Guldvingen stängs snarast samtidigt som en nyrenoverad avdelning öppnas vid Tolsjöhemmet.

Äldreomsorgen står inför stora utmaningar både vad gäller ekonomi samt personalförsörjning och för att klara framtidens äldreomsorg behöver resurser användas optimalt.

Vid Guldvingens äldreboende används lägenheter som har behov av renovering och byggnaden har även andra nackdelar vad gäller både inom- och utomhusmiljö. Skulle man fortsätta använda huset som äldreboende så skulle man dessutom behöva installera sprinkler i lokalerna under året. Efter en sammanvägd bedömning av Guldvingens renoveringsbehov samt hur resurser bäst kan användas har vård- och omsorgsnämnden kommit fram till att avveckla Guldvingens äldreboende.

Detta möjliggör att öppna de nyrenoverade lägenheterna i Tolsjö tidigare än vad nuvarande budgetram medger. Övriga frigjorda resurser från Guldvingen i form av både personal och pengar förs till hemvården för att möta behoven som finns i ordinärt boende.

– Vi bedömer att vi klarar oss med minskat antal lägenheter i särskilt boende i nuläget, men vi följer ständigt kösituationen, säger Lena Blomgren vård- och omsorgsnämndens ordförande.

Ämnen

Taggar

Regioner


Lidköping – en välkomnande och hållbar kommun

Lidköpings kommun har cirka 40 000 invånare och ligger vid kusten till Sveriges största insjö Vänern. Närheten till vattnet, Kållandsö med Läckö slott och berget Kinnekulle innebär natur- och fritidsupplevelser utöver det vanliga. Här, mitt emellan skärgård och landsbygd, lever alla nära vardagen och nära varandra. Samtidigt finns det gott om rum för människor och företag att växa. Livskvalitet och framåtanda mixas med ett hållbart tänkande, en välmående kommun och bästa tänkbara medborgarservice.

Presskontakt

Lotta Hjoberg

Lotta Hjoberg

Sektorschef Social Välfärd 0510-77 01 65