Pressmeddelande -

Länsstyrelsen beviljar Lidköpings kommuns ansökan om LONA-bidrag

Lidköpings kommun har beslutat att bygga ett nytt avloppsreningsverk. Det nya verket kommer att byggas i ett skogsområde, söder om Lidköping, som är ett populärt rekreationsområde för promenader, löpning, ridning och hundträning. Som en del i detta arbete har man startat projektet ”Lärande och rekreation i Ängsbäcken” som syftar till att skapa ett tätortsnära naturområde med utbildnings-, frilufts- och naturvårdsinriktning – för att främja, och förhoppningsvis öka, aktiviteterna i området. Det är för detta arbete LONA-bidraget har sökts och kommer att göra stor nytta.

Kort om projektet
Med projektet "Lärande och rekreation i Ängsbäcken" avser Teknisk Service förvaltning att utforma ett förstudieunderlag för ett tillgängligt, tätortsnära naturområde med utbildnings-, frilufts- och naturvårdsinriktning i Lidköpings kommun. Projektet ska involvera lokala aktörer inom skola, omsorg, friluftsliv och integration för att säkerställa hur kunskapsspridningsinsatser inom vatten, kretslopp och naturvård anpassas utifrån målgrupp. Ängsbäcken anläggs i anslutning till ett nytt pedagogiskt utformat avloppsreningsverk i ett naturområde utanför Lidköpings tätort, vilket redan idag är ett populärt rekreationsområde. Förstudien för lärande- och rekreationsmiljön ska belysa kostnads- och samhällsnyttoeffekter för tillgänglighet, materialval och utformning av stigar, broar och aktivitetsplatser. Underlaget kommer att styra anläggandet av Ängsbäcken, som är planerad att vara färdig år 2020. Projektet utgör en språngbräda för kommunen till ett långsiktigt medborgarengagemang inom vattenfrågor, miljö och kretslopp genom ett attraktivt lärande- och rekreationsområde för utbildning, familjeliv, lek och motion.

Projektets syfte
Projektets syfte är att utforma underlag för ett naturområde i nära anslutning till Lidköpings tätort som utnyttjas för lärande, rekreation och naturvård. I anslutning till naturområdet anläggs år 2020 ett avancerat avloppsreningsverk som också byggs för att medborgare och besökare ska kunna studera vattenreningsprocessen inuti verket och därefter följa det renade vattnets väg genom Ängsbäcken mot ån Lidan. Lärandeaspekten är central i projektet och området utformas för att utgöra en bas för tillämpad kunskapsspridning för olika samhälls- och åldersgrupper. Lärandet fokuserar på vattenfrågor, miljö och kretslopp. För att utforma lämpliga lärandeåtgärder anpassade efter enskilda gruppers förkunskaper och behov kommer utformningsprocessen ske i nära samarbete mellan flera förvaltningar och ideella organisationer. Ett antal aktivitetsplatser som ska utgöra kärnan för lärande- och rekreationsaktiviteterna i Ängsbäcken planeras i så stor utsträckning som möjligt att uppföras med närproducerat och/eller klimatsmart material. Lidköpings kommun har genomfört en bred studie kring möjligheterna att söka medfinansiering för utformning av den fysiska miljön i Ängsbäcken och dragit slutsatsen att LONA-bidrag är den utlysning som bäst stödjer syftet.

Samordning
Projektet kommer att projektledas av Teknisk Service förvaltning, som kommer att vara ansvarig för genomförandet och koordination med Vänermuseet, förvaltningarna och ideella organisationer. I Lidköpings kommun kommer förvaltningarna Barn & Skola, Samhällsbyggnad, Utbildning, Vård & Omsorg samt Kultur & Fritid att vara involverade i arbetet.

Kontaktperson
Pernilla Bratt, VA-chef Lidköpings kommun, 0510- 77 02 79

Ämnen

  • Miljö, energi

Kategorier

  • vatten
  • lidköpings kommun
  • avlopp
  • lidköping
  • reningsverk
  • miljö

Regioner

  • Lidköping

Lidköping – en välkomnande och hållbar kommun

Lidköpings kommun har cirka 39 000 invånare och ligger vid kusten till Sveriges största insjö Vänern. Närheten till vattnet, Kållandsö med Läckö slott och berget Kinnekulle innebär natur- och fritidsupplevelser utöver det vanliga. Här, mitt emellan skärgård och landsbygd, lever alla nära vardagen och nära varandra. Samtidigt finns det gott om rum för människor och företag att växa. Livskvalitet och framåtanda mixas med ett hållbart tänkande, en välmående kommun och bästa tänkbara medborgarservice.

Kontakter

Michael Malmborg

Presskontakt Kommunikationschef 0510 - 77 67 36