Gå direkt till innehåll
Lidköping Energi besparar kommunen 41 700 ton koldioxidutsläpp

Pressmeddelande -

Lidköping Energi besparar kommunen 41 700 ton koldioxidutsläpp

Genom energiåtervinning av restavfall gör Lidköping Energi årligen samhället en stor
klimatnytta. Det senaste klimatbokslutet visar att bolaget reducerade utsläppen av växthusgaser motsvarande 41 700 ton CO2e enbart under 2018. Sett ur ett ekonomiskt perspektiv motsvarar de minskade utsläppen ett värde av 47 miljoner kronor*.
 - Miljö- och hållbarhetsfrågor är viktiga för oss, därför är det en självklarhet för oss att
kartlägga och redovisa vår totala klimatpåverkan, säger Lidköping Energis miljösamordnare Johan Ekblad.

Kommunalägda Lidköping Energi producerar varje år cirka 410 GWh fjärrvärme och el. Det täcker bland annat värmebehovet för mer än 90 procent av hushållen i Lidköpings tätort och över 60 procent av vad den lokala industrin förbrukar. Varje år energiåtervinns drygt 126 000 ton hushålls- och restavfall som i värsta fall hade hamnat på deponi eller förbränts utan att energin tagits tillvara.
 - Vi ser till att utnyttja energin i avfallet maximalt och i samband med förbränningen renar vi dessutom avfallet från gifter och metaller som annars hade hamnat i naturen, säger Lidköping Energis miljösamordnare Johan Ekblad.

Minskat utsläpp av växthusgaser
För tredje året har Lidköping Energi låtit det oberoende konsultföretaget Profu ta fram ett klimatbokslut över bolagets totala klimatpåverkan. Klimatbokslutet visar en beräkning av utsläppen av växthusgaser från den egna verksamheten tillsammans med de utsläpp som undvikits tack vare att Lidköpingsborna kunnat använda fjärrvärme framför andra mindre klimatsmarta alternativ. För 2018 blev den undvikna utsläppen 41 700 ton CO2e mer än de tillförda.

Bolagets tidigare klimatbokslut gäller åren 2015 och 2016. De gav samma entydiga svar: Fjärrvärme är inte bara en trygg och smidig uppvärmningsform för kunden, utan även ett kvitto på att ha gjort ett klokt miljöval jämfört med alternativa energilösningar.
 - Avfallsförbränning har tyvärr fått en oförtjänt negativ klang, därför är det extra viktigt att visa på den samhällsnytta vi gör, säger Johan Ekblad.

Ekonomisk och miljömässig vinst
Om Lidköping Energis bidrag till minskad klimatpåverkan värderats ekonomiskt med hjälp av den svenska koldioxidskatten, motsvarar de reducerade utsläppen
47 miljoner kronor* enbart under 2018. Sett ur ett miljöperspektiv innebär de reducerade utsläppen samtliga Lidköpingsbors bilkörning under tio månader
eller två flygresor till Rom tur- och retur för samtliga kommuninvånare.
 - Vi kommer fortsätta investera i vår verksamhet för att minska vår egen klimatpåverkan ytterligare. Vi kör till exempel redan våra lastmaskiner med biodiesel och ser över möjligheten med eldrivna servicefordon, säger Klas Hallgren, tillförordnad VD.

Hela klimatbokslutet finns att läsa på lidkopingenergi.se

* Beräknad koldioxidskatt 1,12 kr per kg CO2

Ämnen

Kategorier

Regioner


Lidköping Energi har omkring 60 anställda och ägs av Lidköpings kommun. Dygnet runt förser bolaget 4 200 kunder i Lidköping med driftsäker och klimatsmart fjärrvärme, som framställs genom förbränning av restavfall eller förnybart bränsle. Ur samma process framställs hetvatten och processånga för industrin, samt el. Genom kostnadseffektiva och moderna energisystem är ambitionen att bidra till utvecklingen av ett mer hållbart samhälle.

Presskontakt

Klas Hallgren

tf. VD Lidköping Energi 0510-770874

Lidköping – en välkomnande och hållbar kommun

Vår vision: Lidköping, en välkomnande och hållbar kommun.

Vi lever ungefär som vi alltid har gjort, nära vattnet, jorden och varandra.

En välkomnande och hållbar kommun. Vad innebär det egentligen? För oss i Lidköping är steget från vision till verklighet inte långt. Vi lever ungefär som vi alltid har gjort, nära vattnet, jorden och varandra. Det nya är nog mest att vi satt ord på hur och vad vi vill vara. Det är inte oviktigt i en tid av snabba samhällsförändringar, globalisering och miljöhot.

Lidköping är helt enkelt en kommun där du alltid ska känna dig välkommen oavsett om du turistar, vill driva näringsverksamhet eller slå dig ner här för resten av livet. Det är ett synsätt som inte bara präglar kommunens verksamheter, utan också delas av oss som bor här. I Lidköping tycker vi om att träffas, diskutera och utbyta tankar. Hur ska man annars förklara att en stad av vår storlek har över 30 kaféer?

Så var det det här med hållbarhet. Snart sagt varje kommun och företag säger sig verka för en långsiktigt hållbar utveckling. Det är fantastiskt att så många drar åt samma håll. Men det är också helt nödvändigt för att kommande generationer ska kunna få ett lika gott liv som vi har idag.