Gå direkt till innehåll
Lidköping Energi utökar kunddialogen med klimatdialog

Pressmeddelande -

Lidköping Energi utökar kunddialogen med klimatdialog

Kommunalägda Lidköping Energi är sedan 2018 medlem i Prisdialogen. Prisdialogen är en nationell modell för lokal dialog och central prövning av prisändringar på fjärrvärme, vars syfte är att stärka kundernas inflytande. Nytt för 2019 är att Lidköping Energi utökar kunddialogen till att även innefatta lokala klimat- och miljöfrågor.
- Vi vill vara transparanta gentemot våra kunder med vår prismodell, men även hur vi arbetar med miljöfrågor samt vår miljönytta, säger bolagets Värmenätschef Katja Nylén.

Medlemskapet i Prisdialogen innebär en stärkt ställning för kunden och genom ökad insyn är målet ett rimligt, förutsägbart och stabilt pris på fjärrvärme. Lidköping Energi har under 2018 haft fl era samrådsmöten med representanter från olika kundgrupper där bolaget presenterat ekonomi, framtidsplaner samt fördelning av intäkter och kostnader. Under 2019 har bolaget valt att komplettera Prisdialogen med Klimatdialogen vars syfte är att uppnå minskad klimat- och miljöpåverkan. Målet är att representanter från de olika kundgrupperna tillsammans med representanter från bolaget gemensamt diskuterar och inspirerar varandra samt tar fram planer för lokalt arbete kring klimat- och miljöfrågor.

Bättre framtidsplanering
I början av april samlades därför kundrepresentanter till Pris- och Klimatdialog hos Lidköping Energi.
- Vi ser att Prisdialogen hjälper våra kunder med bättre underlag för sin egen budgetering och framtidsplanering. Samtidigt får vi en bild av de kommande årens behov av fjärrvärme vilket underlättar för oss inför kommande investeringar, säger Katja Nylén.

Nytt för i år var att kundrepresentanterna fick presentera sina egna energi- och klimatmål för de kommande åren samt att Lidköping Energi presenterade sina miljömål.
- Vår förhoppning med Klimatdialogen är att vi, tillsammans med våra kunder, gemensamt kan hitta och genomföra åtgärder för minskad klimatpåverkan, säger bolagets Miljösamordnare Johan Ekblad.

Fossilfritt Sverige
Lidköping Energi informerade vidare om den miljönytta som görs genom energiåtervinning av avfall som annars skulle förbränts utan att energin tagits om hand eller lagts på deponi. Bolaget skrev nyligen under Fossilfritt Sveriges gemensamma färdplan för fossilfri uppvärmning, där visionen är att uppvärmningssektorn ska vara helt fossilbränslefri år 2030 och år 2045 vara en kolsänka som hjälper till att minska de totala svenska växthusgasutsläppen.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Lidköping Energi har omkring 60 anställda och ägs av Lidköpings kommun. Dygnet runt förser bolaget 4 200 kunder i Lidköping med driftsäker och klimatsmart fjärrvärme, som framställs genom förbränning av restavfall eller förnybart bränsle. Ur samma process framställs hetvatten och processånga för industrin, samt el. Genom kostnadseffektiva och moderna energisystem är ambitionen att bidra till utvecklingen av ett mer hållbart samhälle.

Presskontakt

Klas Hallgren

tf. VD Lidköping Energi 0510-770874

Lidköping – en välkomnande och hållbar kommun

Vår vision: Lidköping, en välkomnande och hållbar kommun.

Vi lever ungefär som vi alltid har gjort, nära vattnet, jorden och varandra.

En välkomnande och hållbar kommun. Vad innebär det egentligen? För oss i Lidköping är steget från vision till verklighet inte långt. Vi lever ungefär som vi alltid har gjort, nära vattnet, jorden och varandra. Det nya är nog mest att vi satt ord på hur och vad vi vill vara. Det är inte oviktigt i en tid av snabba samhällsförändringar, globalisering och miljöhot.

Lidköping är helt enkelt en kommun där du alltid ska känna dig välkommen oavsett om du turistar, vill driva näringsverksamhet eller slå dig ner här för resten av livet. Det är ett synsätt som inte bara präglar kommunens verksamheter, utan också delas av oss som bor här. I Lidköping tycker vi om att träffas, diskutera och utbyta tankar. Hur ska man annars förklara att en stad av vår storlek har över 30 kaféer?

Så var det det här med hållbarhet. Snart sagt varje kommun och företag säger sig verka för en långsiktigt hållbar utveckling. Det är fantastiskt att så många drar åt samma håll. Men det är också helt nödvändigt för att kommande generationer ska kunna få ett lika gott liv som vi har idag.