Gå direkt till innehåll
Lidköping Energi utser Valmet till leverantör av allbränslepanna

Pressmeddelande -

Lidköping Energi utser Valmet till leverantör av allbränslepanna

Nu står det klart att Valmet blir leverantör till den nya allbränslepannan, som ska ersätta de två äldsta avfallspannorna på Lidköping Energi som togs i drift när anläggningen byggdes 1985. Lidköping Energi har tillstånd att förbränna 130 000 ton avfall årligen, och genom en noga övervakad process omvandla energin i avfallet till fjärrvärme, hetvatten, processånga och el. Pannan ska vara i drift december 2021.

- Vi är stolta över den förbättring vi gör i anläggningen. Vi kommer att bli mer kostnadseffektiva, få en bättre tillförlitlighet och förbättra vårt klimatavtryck, säger Stina Bergenheim, VD Lidköping Energi.

Kommunägda Lidköping Energi har skrivit avtal med Valmet om leverans av en ny kraftvärmepanna. Den nya pannan är en så kallad allbränslepanna på 20 MW, som kan eldas med industri- och hushållsavfall samt biobaserat bränsle så som träflis. Pannan kommer ersätta de två äldsta avfallspannorna som togs i drift när anläggningen byggdes 1985. De senaste åren har de äldsta pannorna krävt omfattande underhåll, vilket gjort det nödvändigt med en nyinvestering. Den nya pannan kommer att byggas i befintlig pannhall för att hålla kostnaderna nere. Rivningsarbetet av de uttjänta pannorna kommer att påbörjas i vår. Golvet i hallen kommer att förstärkas inifrån och taket kommer att höjas för att ge plats åt den något högre pannan. Valmet har idag ett 20-tal liknande pannor i drift.

Ökad elproduktion

För att ta tillvara på all energi i avfallet, kommer även en investering göras i en ny ångturbin som producerar el. Den totala årsproduktionen av el kan då dubbleras. Genom att öka elproduktionen minskas utsläppen av klimatgaser globalt genom att ersätta motsvarande mängd el producerad av kol och naturgas. Affären med Valmet avser inte ny turbin, vilket företag som kommer leverera turbinen är inte klart ännu.

Möter framtida miljökrav

Redan i början av 1980-talet började planerna på avfallsförbränning ta form i kommunen och 1985 togs anläggningen i drift. Att göra fjärrvärme och el av avfall är ett klimatsmart sätt att tillvarata energin i sådant som annars skulle gått till spillo. Vid avfallsförbränning fångas och förstörs skadliga ämnen på ett säkert sätt samtidigt som behovet av deponi minskas. En deponi riskerar att läcka metangas och tungmetaller över tid. Lidköping Energi driver tillståndspliktig verksamhet som regleras bland annat av gränsvärden gällande utsläpp till luft och vatten. Den årliga miljörapporten visar att utsläppen ligger långt under rådande gränsvärden. Den kommande moderniseringen av anläggningen med en ny panna, får en positiv klimatpåverkan direkt och indirekt genom ökad elproduktion samt minskning av råvaror som sand, kalk och aktivt kol. Valmet har mångårig erfarenhet av avfallspannor, och panntypen är av beprövad teknik, som med stor marginal uppfyller Industriutsläppsdirektivet (IED).

- Vi lever upp till rådande miljökrav idag, men med en ny panna står vi väl rustade att möta framtida miljökrav, säger Stina Bergenheim, Lidköping Energi.

Avtalet signerades av Lidköping Energis vice ordförande Pär Johnson och VD Stina Bergenheim.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Lidköping Energi har omkring 60 anställda och ägs av Lidköpings kommun. Dygnet runt förser bolaget 4 200 kunder i Lidköping med driftsäker och klimatsmart fjärrvärme, som framställs genom förbränning av restavfall eller förnybart bränsle. Ur samma process framställs hetvatten och processånga för industrin, samt el. Genom kostnadseffektiva och moderna energisystem är ambitionen att bidra till utvecklingen av ett mer hållbart samhälle.

Presskontakt

Stina Bergenheim

VD Lidköping Energi 0510-770290

Lidköping – en välkomnande och hållbar kommun

Vår vision: Lidköping, en välkomnande och hållbar kommun.

Vi lever ungefär som vi alltid har gjort, nära vattnet, jorden och varandra.

En välkomnande och hållbar kommun. Vad innebär det egentligen? För oss i Lidköping är steget från vision till verklighet inte långt. Vi lever ungefär som vi alltid har gjort, nära vattnet, jorden och varandra. Det nya är nog mest att vi satt ord på hur och vad vi vill vara. Det är inte oviktigt i en tid av snabba samhällsförändringar, globalisering och miljöhot.

Lidköping är helt enkelt en kommun där du alltid ska känna dig välkommen oavsett om du turistar, vill driva näringsverksamhet eller slå dig ner här för resten av livet. Det är ett synsätt som inte bara präglar kommunens verksamheter, utan också delas av oss som bor här. I Lidköping tycker vi om att träffas, diskutera och utbyta tankar. Hur ska man annars förklara att en stad av vår storlek har över 30 kaféer?

Så var det det här med hållbarhet. Snart sagt varje kommun och företag säger sig verka för en långsiktigt hållbar utveckling. Det är fantastiskt att så många drar åt samma håll. Men det är också helt nödvändigt för att kommande generationer ska kunna få ett lika gott liv som vi har idag.