Gå direkt till innehåll
Lidköpingsborna vill att stadstrafiken förbättras

Pressmeddelande -

Lidköpingsborna vill att stadstrafiken förbättras

Under våren har dialogmöten med boende och resande i Majåker, Ulriksdal, Stenhammar, Sjölunda och Tofta genomförts. Det var många synpunkter som kom fram. Dessutom har många hört av sig till Samhällsbyggnad via telefon och mail. Här är några av synpunkterna:

  • Boende i Majåker vill har slingan kvar och att Jordbruksgatan förses med något form av hinder för att förhindra "smitåkning" på bussgatan
  • Många vill att linjesträckningen ska gå via Gamla Läckö vägen.
  • Hållplatsen på Vänerblick ska vara kvar.
  • Fler turer på kvällar och helger.

Samtliga synpunkter finns att läsa på kommunens webbplats.

Efter att ha analyserat och diskuterat har politiker och tjänstemän från Lidköpings kommun och Västtrafik kommit fram till detta:

Linjesträckningen i Majåker kommer i dagsläget inte att ändras. Det innebär att den slinga som finns idag blir kvar. Samhällsbyggnad ska ta fram ett kostnadsförslag på ett lämpligt trafikhinder på bussgatan för att förhindra smitåkningen.

Linjesträckningen i Ulriksdal, Stenhammar, Sjölunda och Tofta kommer att vara kvar. Sträckningen via Vänerblick har varit ett försök och kommer att utvärderas under året. 

Samhällsbyggnad och Västtrafik har fått i uppdrag att ta fram kostnaden för en servicelinje. Syftet med en servicelinje är att komma närmre områden, dit dagens stadstrafiklinjer inte når. Denna linje skulle kunna köras av mindre bussar i områden som till exempel Vänerblick, Tofta/Lockörn, Stenportsgatan och Ågårdsområdet Om servicelinjen införs, kommer det sannolikt innebära att vissa justeringar görs av nuvarande linje 2 genom Stenhammar.

Västtrafik får dessutom i uppdrag att ta fram kostnaden för ökad turtäthet på kvällar och helger.

Det som händer härnäst är att kommunstyrelsen ska behandla frågan om att anslå pengar dels till servicelinje och dels till ökad turtäthet under kvällar och helger. Samhällsbyggnadsnämnden kommer att behandla frågan om ett eventuellt bilhinder på bussgatan i Majåker. Målsättningen är att besluten fattas innan sommaren.

För mer information och frågor kontakta gärna:

Tora Gustafsson, Trafikchef, Samhällsbyggnad, Lidköpings kommun

Telefon: 0510-77 03 80

Ämnen

Taggar

Regioner


Lidköping - en välkomnande och hållbar kommun

Lidköpings kommun har cirka 38 000 invånare och ett vackert läge vid Vänerns södra strand. Närheten till vattnet, Kållandsö med Läckö slott och berget Kinnekulle innebär tillgång till natur- och fritidsupplevelser utöver det vanliga. Lidköpings kommun satsar på framtiden. Här finns utrymme och vilja till förändring. En god livsmiljö, närhet och samverkan ger oss möjligheterna.

Presskontakt

Elin Liljebäck Nilsson

Elin Liljebäck Nilsson

Presskontakt Utvecklings- och kommunikationschef 0510-77 01 75