Gå direkt till innehåll
Social & Arbetsmarknad presenterar återigen ett bokslut med stort underskott

Pressmeddelande -

Social & Arbetsmarknad presenterar återigen ett bokslut med stort underskott

På nämnden torsdagen den 6 februari kommer social- och arbetsmarknadsnämnden diskutera bokslutet för 2019. Underlaget visar fortsatt underskott och stora svårigheter för nämnden att närma sig en hållbar budget.

I Strategisk plan och budget 2019-2021 aviserade nämnden ett underskott för 2019 på -20 mnkr. Detta resulterade i en ramförstärkning på 10 mnkr. Nämnden vidtog flera åtgärder för att minska underskottet och antog en treårig handlingsplan för omställning inom enheterna Ekonomiskt bistånd och Arbetsmarknad motsvarande 6,3 mnkr.

Trots detta redovisar nämnden ett underskott på -32,6 mnkr för 2019. Underskottet består till största delen av kostnader för externa HVB-placeringar och familjehemsplaceringar inom barn och unga. Kostnaderna för försörjningsstöd och kvarvarande underskott för planerat omställningsarbete är andra orsaker.

-Vi har arbetat i 2,5 år med att effektivisera och utveckla verksamheten men det räcker inte, Tyvärr ökar kostnaderna, framförallt inom området barn och unga, vilket även är en trend i hela landet. Vi kommer behöva arbeta hårt med ekonomi och effektiviseringar även framöver, kommenterar förvaltningschef Helen Smith.

Nämnden kommer under mötet även behandla andra punkter, punkter som på ett eller annat sätt förväntas förbättra ekonomin för framtiden. Bland annat kommer de diskutera en förändrad inriktning för kommunens interna HVB-hem och stödboendeinsatser. Här är målbilden att med en tydligare avgränsning, rätt personalkompetens och definierad målgrupp kunna arbeta mer framgångsrikt för att förhindra och förkorta externa placeringar och de kostnader de medför. Ett annat ärende på agendan under mötet är en diskussion om eventuell förstudie för nytt boende inom kommunen för barn och ungdomar med sammansatt problematik och funktionsnedsättning, även här med syftet att ge bättre vård på hemmaplan.

-Jag är som förvaltningschef stolt över att vi trots denna tuffa situation ändå varit så utvecklingsinriktade som vi varit. Förvaltningen visar stor nyfikenhet och visar att vi ligger i framkant inom flera områden – bland annat med vår nya digitala medarbetare inom försörjningsstöd, avslutar Helen Smith.

Ämnen

Regioner


Lidköping – en välkomnande och hållbar kommun

Lidköpings kommun har cirka 40 000 invånare och ligger vid kusten till Sveriges största insjö Vänern. Närheten till vattnet, Kållandsö med Läckö slott och berget Kinnekulle innebär natur- och fritidsupplevelser utöver det vanliga. Här, mitt emellan skärgård och landsbygd, lever alla nära vardagen och nära varandra. Samtidigt finns det gott om rum för människor och företag att växa. Livskvalitet och framåtanda mixas med ett hållbart tänkande, en välmående kommun och bästa tänkbara medborgarservice.

Presskontakt

Elin Liljebäck Nilsson

Elin Liljebäck Nilsson

Presskontakt Utvecklings- och kommunikationschef 0510-77 01 75