Pressmeddelande -

Studerande och deltagare inom Arbetsmarknad och vuxenutbildning erbjuds vaccination mot covid-19

Redan nästa vecka kan de första vaccindoserna mot covid-19 ges på plats till intresserade studerande och deltagare inom Arbetsmarknad och vuxenutbildning i Lidköpings kommun.

Nu pågår arbetet med att samla in och sammanställa ett underlag till Bräcke Diakoni som via sitt mobila vaccinteam kommer handha vaccinationerna.

Glada över positivt gensvar

- Vi på Arbetsmarknad och vuxenutbildning är mycket glada för det positiva gensvaret från Kunskapscentrum för jämlik vård inom Västra Götalandsregionen samt samarbetet med Bräcke Diakoni och deras mobila team säger Mariella Niemi, arbetsmarknads- och vuxenutbildningschef.

Erbjudande om vaccination berör samtliga studerande inom Campus Västra Skaraborg och samtliga deltagare inom Arbetsmarknadsenheten. De som väljer att vaccineras med dos 1 kommer även att erbjudas dos 2.

Västra Götalandsregionen vill nå alla

Västra Götalandsregionen vill nå alla med ett erbjudande om vaccination. Därför måste vaccinet mot covid-19 också nå svårnådda och socialt utsatta grupper; exempelvis personer som har ett annat förstaspråk än svenska eller har låg tillit till myndigheter och hälso- och sjukvård.

- För en del elever på SFI kan det på grund av språket vara svårt att ta till sig information om vaccinering. De kan ha problem med att beställa tider då många saknar bankId eller helt enkelt möjligheten att kunna ta sig till de olika vaccinationsplatserna som erbjuds runt om i länet berättar Linda Axelsson, lärare på SFI.

- Att vaccinera sig är naturligtvis helt frivilligt men vi från vår sida ser gärna att alla som nu erbjuds möjligheten att bli vaccinerad mot covid-19 tar den chansen. Det är viktigt både för enskilda individer och samhället i stort avslutar Mariella Niemi.

Ämnen

  • Utbildning

Kategorier

  • lidköpings kommun
  • lidköping
  • utbildning
  • covid-19
  • corona

Regioner

  • Lidköping

Lidköping – en välkomnande och hållbar kommun

Lidköpings kommun har cirka 40 000 invånare och ligger vid kusten till Sveriges största insjö Vänern. Närheten till vattnet, Kållandsö med Läckö slott och berget Kinnekulle innebär natur- och fritidsupplevelser utöver det vanliga. Här, mitt emellan skärgård och landsbygd, lever alla nära vardagen och nära varandra. Samtidigt finns det gott om rum för människor och företag att växa. Livskvalitet och framåtanda mixas med ett hållbart tänkande, en välmående kommun och bästa tänkbara medborgarservice.

Kontakter

Mariella Niemi

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningschef 0510-77 07 23