Pressmeddelande -

Vad slänger Lidköpingsborna i soporna?

Lidköpings kommun har som mål att vi i Lidköping ska ta hand om våra sopor på bästa sätt och att inget farligt avfall ska hamna bland avfallet på Värmeverket. Just nu görs så kallade plockanalyser av avfall som samlats in från hushåll i kommunen. Syftet är att ta reda på vad som finns i våra sopor och se vad vi behöver förbättra i vår avfallshantering.

Renhållningen i Lidköpings kommun har samlat in avfallsprover som kommer från villafastigheter och flerfamiljshus.

– Materialet har skickats till företaget Sakab AB i Kumla, där det ska analyseras. Analysen görs genom att avfallet sorteras in i minsta detalj och delas upp i 21 fraktioner som plast, papper, matavfall, elprodukter till exempel. I och med det får vi koll på precis vad vi har i våra sopor och hur det är fördelat viktmässigt, berättar Jan Westin, renhållningschef på Lidköpings kommun.

Målen med kommunens avfallsplan är att minska mängden avfall, se till att farliga saker tas omhand och att så mycket material som möjligt tas tillvara och återvinns. Lidköpings kommun utreder just nu vad som ska göras med matavfallet och arbetar också för att förbättra insamlingen av farligt avfall, som till exempel kemikalier och elektronik. Tanken är bland annat att det så småningom ska finnas speciella insamlingsautomater i matbutiker runt om i Lidköping där man kan lämna exempelvis elektriska produkter.

Att göra plockanalyser av avfall är något som många kommuner har gjort och det är en bra metod för att få en bild av vad som slängs i soporna och se vilka åtgärder som behövs för att förbättra avfallshanteringen.

– Resultatet av de plockanalyser som vi gör nu ska ligga till grund när vi senare gör nya plockanalyser för att mäta om de åtgärder vi gör når något resultat eller inte, säger Jan Westin.

För mer information, kontakta Jan Westin, chef för Renhållningen i Lidköpings kommun, telefon 0510-77 00 76, jan.westin@lidkoping.se

(På en av bilderna ses Kirsti Sandelin, Mattias Gustavsson (närmast kameran) och Jan Westin)

Ämnen

  • Energifrågor

Kategorier

  • avfallshantering
  • plockanalys
  • återvinning
  • sopor
  • avfall
  • miljö
  • lidköpings kommun
  • lidköping

Regioner

  • Lidköping

Lidköping - en välkomnande och hållbar kommun

Lidköpings kommun har cirka 38 000 invånare och ett vackert läge vid Vänerns södra strand. Närheten till vattnet, Kållandsö med Läckö slott och berget Kinnekulle innebär tillgång till natur- och fritidsupplevelser utöver det vanliga. Lidköpings kommun satsar på framtiden. Här finns utrymme och vilja till förändring. En god livsmiljö, närhet och samverkan ger oss möjligheterna.

Kontakter

Michael Malmborg

Presskontakt Kommunikationschef 0510 - 77 67 36