Pressmeddelande -

Vi tar ungas mående på allvar

Den pågående pandemin har påverkat föreningslivet i Lidköping.

Restriktionerna har gjort att aktiviteter för barn och unga har varit helt stängda alternativt möjliga för barn och unga i vissa åldrar.

Detta tillsammans med hel eller delvis distansundervisning i skolan har påverkat barn och ungas totala situation på ett negativt sätt. Det handlar om isolering, att barn och unga fastnar hemma hela dagarna, vilket gjort att de tappat strukturen när varken skola eller fritidsaktiviteter finns.

Det psykiska måendet påverkas negativ

Det finns en tydlig koppling mellan an aktiv och meningsfull fritid och psykiskt mående. Att vara aktiv på sin fritid ökar det psykiska välbefinnandet och förbättrar livskvalitén.

Statistiken visar att i genomsnitt de senaste fyra åren visar på att drygt 8000 flickor och närmare 10 000 pojkar är aktiva inom idrottsföreningarna i Lidköping.

Vi tar det på allvar

Det är viktigt att göra insatser som bryter trenden att barn och unga slutar med föreningsaktiviteter. För att komma tillrätta med problemet har det startats upp ett projekt och den 1 september började Mathias Rohr sitt uppdrag som Föreningsutvecklare i Lidköpings kommun.

  • Mitt uppdrag går ut på att arbeta uppsökande, fånga upp initiativ från föreningslivet och vara ett stöd i att förverkliga dessa initiativ och att bidra till en utvecklad samverkan mellan föreningsliv, kommunen och inom föreningslivet. Jag ska också verka som ett stöd för föreningarna i utvecklingsarbetet, säger Mathias Rohr.
  • Det var en självklarhet för oss att gå in som medfinansiärer. Att få bidra till att bryta trenden att barn och unga upphör med föreningsaktiviteter och på så sätt bidra till minskningen av den psykiska ohälsan bland barn och unga, säger Johan Hjelmaeus, Sparbanken Lidköping

Sparbankstiftelsen är med och finansierar projektet.

Sparbanken Lidköping och Kultur & Fritid, Lidköpings kommun vill tillsammans skapa goda förutsättningar för att barn och unga ska fortsätta delta i föreningslivet efter pandemin.

Projektet löper under ett år med en eventuell förlängning med ytterligare ett år. För att säkerställa genomförandet kommer projektet att dokumenteras och regelbundet följas upp, genom en styrgrupp.

Ämnen

  • Konst, kultur, underhållning

Kategorier

  • fritid
  • kultur & fritid

Regioner

  • Västra Götaland

Lidköping – en välkomnande och hållbar kommun

Lidköpings kommun har cirka 40 000 invånare och ligger vid kusten till Sveriges största insjö Vänern. Närheten till vattnet, Kållandsö med Läckö slott och berget Kinnekulle innebär natur- och fritidsupplevelser utöver det vanliga. Här, mitt emellan skärgård och landsbygd, lever alla nära vardagen och nära varandra. Samtidigt finns det gott om rum för människor och företag att växa. Livskvalitet och framåtanda mixas med ett hållbart tänkande, en välmående kommun och bästa tänkbara medborgarservice.

Presskontakt

Maria Hedén Sturesson

Fritidschef 0510-77 07 52