Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

31 prototypvacciner mot fågel- och pandemisk influensa i prövning

2006-05-03 - Den internationella läkemedelsindustrin arbetar med allt fler prototyper för vaccin mot fågelinfluensa och traditionell influensa, säger Richard Bergström, VD för Läkemedelsindustriföreningen LIF. Läkemedelsindustrins egen statistik visar en ökning av antalet kliniska prövningar av prototyper på vacciner mot fågel- och pandemisk influensa. Den internationella branschföreningen IFPMA, där LIF är medlem, har publicerat en lista på 31 pågående projekt ur IFPMAs databas med pågående kliniska prövningar. Denna sammanställning (bifogad) listar alla prototyper av vacciner mot fågel- och pandemisk influensa som är under utveckling av IFPMAs medlemsföretag. Listan täcker majoriteten av de projekt inom området som pågår just nu. - Det visar att industrin tar ansvar för att ständigt söka nya metoder och produkter för att minimera effekten av akuta influensahot, säger Richard Bergström. Teknisk bakgrund: Totalt är nu 31 prototypvacciner mot fågel- och pandemisk influensa i pågående kliniska prövningar listade av IFPMA. Dessa prövningar innefattar 15 enskilda företag belägna i Australien, Österrike, Kanada, Frankrike, Tyskland, Italien, Japan, Nederländerna, Schweiz, Storbritannien och USA. Enbart Sanofi Pasteur bedriver inte mindre än åtta olika prövningar, antingen nyligen avslutade eller pågående. Totalt är elva prövningar i fas II pågående eller planerade under 2006. Tre vaccinprototyper, ett från Chiron/Novartis och två från GSK är redan mottagna för registrering och godkännande hos EUs läkemedelsverk EMEA. Majoriteten av de pågående projekten är vacciner mot specifika influensatyper (H2N2, H5N1, H5N1 vildtyp, H5N3, H7N1, H7N7, H9N2), men Merck Sharpe & Dohme riktar forskningen mot att ta fram ett universalt influensavaccin, användande ett M-2peptidkonjugerat protein. Bland de vacciner som riktar sig mot specifika virus sker forskningen i 26 fall på inaktiverat virus (10 helvirus, 10 virusfragment, 6 ytantigen), i fyra fall används levande, försvagat virus. Nästan alla vacciner administreras via traditionell injektion. Dock använder sig MedImmune av nässpray. Sexton av vaccinerna använder sig av aluminiumsalter som adjuvans. Berna/Crucell använder ett system med virosombäraradjuvans; CSL aluminiumsulfat; Chiron/Novartis MF59 och GSK ett nytt adjuvantsystem. För odling använder sig 25 av projekten av traditionell odling i ägg medan sex använder sig av odling i cellkulturer. Kontakt: Richard Bergström, tel 070-745 29 74 Bilaga: IFPMA-statistik över pågående prövningar. Klicka på raden nedanför för dokumentet

Ämnen


Lif är branschorganisationen för de forskande läkemedelsföretagen i Sverige. Vi arbetar för en högkvalitativ vård och tillgången till nya behandlingar genom att stärka den svenska Life Science-sektorn i samverkan med vårdens aktörer, politiker, tjänstemän och patientföreträdare. Lif har närmare 100 företag som medlemmar.

Kontakter

Erik Kjellin

Erik Kjellin

Presskontakt Presschef 073-934 92 89

Branschföreningen för forskande läkemedelsföretag

Lif är branschorganisationen för de forskande läkemedelsföretagen i Sverige. Vi arbetar för en högkvalitativ vård och tillgången till nya behandlingar genom att stärka den svenska Life Science-sektorn i samverkan med vårdens aktörer, politiker, tjänstemän och patientföreträdare. Lif har närmare 90 företag som medlemmar.

Lif – de forskande läkemedelsföretagen
Sveavägen 63
11892 Stockholm