Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Återlämna alltid överblivna läkemedel till apotek!

Behandling av sjukdomar med läkemedel har förbättrat folkhälsan radikalt. Många av de som föds idag i Sverige förväntas få uppleva sin 100-års dag. Det är en fantastisk utveckling. Men för att säkerställa att samhället får ut maximal nytta från läkemedel är det viktigt att all läkemedelshantering sker med god kontroll av såväl hälsoaspekter som säkerhets- och miljöaspekter. Ett område där vi alla kan hjälpa till att minska eventuella negativa miljöeffekter är att se till att överblivna läkemedel alltid lämnas tillbaka till ett apotek. Läkemedel ska inte kastas i hushållssoporna eller spolas ner i toaletten. Om överblivna läkemedel lämnas tillbaka till apotek minskar inte bara eventuell miljöpåverkan utan risker för att läkemedel kommer på avvägar och utgör risk för exempelvis barn minskar också.

Idag, måndagen den 19 mars, startar en nationell kampanj för att öka medvetenheten om att överblivna läkemedel ska lämnas till apotek. Kampanjen sker bland annat på Sveriges alla apotek. LIF - de forskande läkemedelsbolagen, har varit projektledare för att utveckla kampanjen i nära samarbete med sektorns övriga intressenter. Huvudbudskap för kampanjen är att oberoende av var man har köpt ett läkemedel, vare sig det är i dagligvaruhandeln eller på apotek, så kan överblivna läkemedel lämnas tillbaka till vilket apotek som helst.

Kampanjen syftar till att öka återlämnadegraden av överblivna läkemedel till de 80 procent som satts som mål i den nationella läkemedelsstrategin. Kampanjen är därmed en viktig del Läkemedelsverkets projekt inom nationella läkemedelsstrategin: "Utreda vilka ytterligare åtgärder som kan vidtas på nationell nivå för att minska kassationen av läkemedel eller på annat sätt begränsa miljöpåverkan av läkemedelsanvändning". Undersökningar kommer genomföras i samband med kampanjen för att undersöka läkemedelskonsumenters medvetenhet i frågan – men också i vilken grad de verkligen återlämnar överblivna läkemedel

För ytterligare information om kampanjen hänvisas till www.överblivnaläkemedel.se, eller till Bengt Mattson (kontaktuppgifter nedan).

Kampanjens samarbetspartners: Läkemedelsverket, LIF, Avfall Sverige, Sveriges kommuner och landsting (SKL), Föreningen för generiska läkemedel (FGL), Svenskt vatten, Sveriges Apoteksförening, Håll Sverige Rent, Läkemedelsdistributörsföreningen.

Kontakt:
Bengt Mattson, CSR- och miljöhandläggare på LIF
Tel: 0768-89 25 87
Bengt.mattson@lif.se

Ämnen

Taggar

Presskontakt

Kent Björkqvist

Kent Björkqvist

Presskontakt Pressansvarig 070-777 65 51