Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Forskning för hälsa och tillväxt

- Det råder stark internationell konkurrens om näringslivets investeringar. Detta gäller i synnerhet värdeskapande områden med stor potential, såsom läkemedel, säger Richard Bergström, VD för LIF.


LIF har skickat in sina förslag till Regeringen inför arbetet med en forsknings- och innovationsproposition.

- Vi vill slå vakt om den starka ställning som vår sektor har, säger Richard Bergström.

- Läkemedelsexporten kommer trea när vi tittar på nettoexporten. Och vi satsar mer än 10 miljarder kr per år i forskning i Sverige - långt mer än staten.

- Det gäller nu att behålla de företag som finns här, att locka hit nya samt hjälpa alla små företag att lyckas, säger Richard Bergström.

 

Våra åtgärdsförslag finns i en nyligen framtagen policy och är i korthet:

 

Läkemedelsindustrin slår vakt om den starka forskningstraditionen i Sverige

· Etablera "Ministerkommittén för ett Friskare Sverige"

· Skapa en nationell forsknings- och innovationsstrategi

· Öka statens finansiering av civil forskning till att utgöra minst 1 % av BNP initialt, för att sedan öka löpande med syfte att försvara en position som ledande forskningsnation

· Utveckla miljöer för spetsforskning och innovation

· Säkerställ att en betydande del av satsningarna går till medicin

 

Kvalitet och effektivitet i kliniska tester är avgörande för läkemedelsföretagens framgång

* Tydliggör ansvaret för klinisk forskning. Gör en storsatsning på klinisk forskning i Sverige
* Kvalitetssäkra Alf-medlen så att de blir en tydlig del av forskningssatsningen
* Skapa incitament för sjukvårdens huvudmän så att deras resurser kan frigöras för att öka den kliniska forskningen

· Se över sjukvårdens finansierings- och prioriteringsprinciper

 

Ökat samarbete mellan akademi, näringsliv, myndigheter och hälso- och sjukvården skapar konkurrensfördelar

* Satsa på att göra Sverige till en dominerande miljö för vetenskapligt högklassiga uppföljningsstudier för läkemedel
* Skapa finansiering i form av Offentliga Privata Samarbeten som uppmuntrar nationella samarbeten inom distinkta områden
* Satsa på områden där Sverige har en stark kritisk massa av forskare och företag
* Lägg fast en politik för sjukvårdens relationer till den biomedicinska forskningen

 

Ett bra innovationsklimat är helt beroende av att Sverige kan attrahera och bibehålla attraktiv arbetskraft

* Gör en kraftansträngning för att attrahera välutbildad arbetskraft till Sverige

· Skapa konkurrenskraftiga arbetserbjudanden och karriärvägar för forskare i Sverige

· Erkänn postdoktorala tjänster som ett arbete som ger rätt till det sociala trygghetssystemet

· Förbättra möjligheten för utländska forskarstuderanden att vara verksamma i Sverige efter examen

LIF efterfrågar alltså inte några kortsiktiga åtgärder utan ett långsiktigt, samlat grepp för att ge Sverige möjlighet att återta rollen som en av de ledande forskningsnationerna och därmed vara ett attraktivt land för kunskapsintensiv verksamhet, såsom läkemedelsindustrin.

 

Kontakt:

Richard Bergström, VD LIF

Tel: 070-745 29 74

 

 

Ämnen

Kontakter

Erik Kjellin

Erik Kjellin

Presskontakt Presschef 073-934 92 89

Branschföreningen för forskande läkemedelsföretag

Lif är branschorganisationen för de forskande läkemedelsföretagen i Sverige. Vi arbetar för en högkvalitativ vård och tillgången till nya behandlingar genom att stärka den svenska Life Science-sektorn i samverkan med vårdens aktörer, politiker, tjänstemän och patientföreträdare. Lif har närmare 90 företag som medlemmar.

Lif – de forskande läkemedelsföretagen
Sveavägen 63
11892 Stockholm