Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Globala regler för läkemedelsföretagens marknadsföring – nytt grepp för förebyggande åtgärder

– Sverige har varit pådrivande i det internationella arbetet att ta fram en tydligare och moderniserad version av den globala läkemedelsindustrins interna etiska regler för marknadsföring, säger Steinar Høeg, LIFs styrelseordförande. För svenskt vidkommande innebär det nya reglerna inte så stora förändringar i sak, eftersom de nya reglerna bygger på svenska och europeiska uppdateringar som genomförts de senaste åren. – Det nya är i stället att den globala industrin tar ett nytt grepp för att säkra efterlevnaden, säger Richard Bergström, LIFs VD. LIF och alla de andra nationella branschföreningarna får ett uttalat ansvar att arbeta med förebyggande åtgärder och aktiv rådgivning. Det nya nätverk som nu ska följa upp efterlevnaden av reglerna, Code Compliance Network, har också en viktig uppgift i att även samverka med andra berörda, till exempel specialistföreningar och kongressarrangörer. Det kan handla om sådana saker som att kongresser och konferenser måste hållas på lämpliga platser och ha ett acceptabelt program, och utan sådana kringaktiviteter som kan ställa det vetenskapliga utbytet i dålig dager. – Det är ett stort steg som har tagits, säger Richard Bergström. Olika regler i olika länder och olika praxis just vid viktiga internationella kongresser har påverkat industrins rykte. Vi har insett att detta inte har varit till gagn för industrin. Enighet kring detaljer kan vara svårt att åstadkomma när många är inblandade, men nu är vi där. Effekten kan bara bli positiv för industrins möjligheter att på ett bra och korrekt sätt få ut nya innovativa produkter till behövande patienter. Den internationella branschorganisationen IFPMA, The International Federation of Pharmaceutical Manufacturers & Associations, presenterade vid ett möte i Madrid den 14 juni det nya regelverket som träder i kraft 1 januari 2007. – Jag ser det som extra glädjande att LIFs VD Richard Bergström fick förtroendet att leda den arbetsgrupp som tagit fram de moderniserade reglerna, och att han ska leda den fortsatta uppföljningen i det speciella nätverk som bildats för detta, avslutar Steinar Høeg, LIFs ordförande. Länk: De nya IFPMA-reglerna http://www.lif.se/media/Pressmeddelande_LIF/2006/Bilagor/20060615IFPMAcode.pdf Kontakt: Richard Bergström, VD LIF Tel: 070-745 2974

Ämnen

Kontakter

Erik Kjellin

Erik Kjellin

Presskontakt Presschef 073-934 92 89

Branschföreningen för forskande läkemedelsföretag

Lif är branschorganisationen för de forskande läkemedelsföretagen i Sverige. Vi arbetar för en högkvalitativ vård och tillgången till nya behandlingar genom att stärka den svenska Life Science-sektorn i samverkan med vårdens aktörer, politiker, tjänstemän och patientföreträdare. Lif har närmare 90 företag som medlemmar.

Lif – de forskande läkemedelsföretagen
Sveavägen 63
11892 Stockholm