Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Kommissionens granskning av läkemedelssektorn: Stärker bilden av att Sverige har en ovanligt effektiv och öppen generikamarknad

Pressmeddelande från läkemedelsföretagen (LIF och FGL)

Tidigare i år inledde EU-Kommissionens konkurrensavdelning en granskning av läkemedelssektorn med särskilt fokus på marknaden för generiska läkemedel och på samspelet mellan de företag som tillverkar originalpreparat och de som tillverkar generika. Idag har Kommissionen presenterat en preliminärrapport som är mycket kritisk till hur de flesta europeiska marknader fungerar. Rapporten beskriver även de affärs- och patentstrategier som de forskande företagen använder och de överenskommelser som ibland fattas med generikaföretag. Kommissionens rapport fördömer ett antal åtgärder som konkurrensbegränsande, och blir därför vägledande för framtiden. Dessutom föreslås ett starkare europeiskt patentssystem som blir förutsebart för alla parter. Detta förslag välkomnas av både den forskande industrin och generikaföretagen.

"Patenten är viktiga för att driva fram nya läkemedel", säger Richard Bergström, VD för LIF. "Samtidigt är det viktigt att snabbt få igång priskonkurrensen när patenten går ut", fortsätter han.

"Generikaföretagen tillverkar läkemedel som är utbytbara mot originalen, men de säljs till ett mycket lägre pris", säger Kenneth Nyblom, VD för FGL. "I Sverige faller priserna med mer än 90% på bara några veckor. Detta innebär besparingar på drygt 5 miljarder per år åt staten och landstingen. Pengar som kan användas till nya läkemedel", fortsätter Nyblom.

"I Sverige råder bred samsyn att en omfattande användning av generika till låga och långsiktigt hållbara priser är viktigt för att få det mesta ur varje satsad skattekrona" säger Richard Bergström. I Sverige står generika för 45% av volymen, men bara för 15% av läkemedelskostnaderna.

"I Sverige finns det ingen konflikt på branschnivå mellan de forskande företagen och de som säljer generika. Men det är inte så i många andra länder", säger Kenneth Nyblom.

Kommissionens rapport visar att regleringar och icke-transparenta distributionssystem bidrar till att försena tillgången till generika i andra EU-länder. I många länder fungerar inte priskonkurrensen; ibland har alla läkemedel samma pris och ofta faller inte priset efter patentets utgång med mer än 20-30%. Detta kan bero på prisreglering (exempelvis genom så kallade referensprissystem) och ofta för att grossister istället förhandlar till sig rabatter som stannar som vinst hos grossisten. På många håll i Europa finansieras distributionen genom omfattande rabattgivning. Men det sker till priset av bristande priskonkurrens och att den som betalar (konsument och skattebetalare) därmed inte kan tillgodogöra sig prissänkningar fullt ut.

London School of Economics har på uppdrag av Kommissionen beräknat att en ökad av användning av generika, lägre priser och snabbare introduktion kan spara mer än 20 miljarder kronor per år i EU (baserat på siffror från 2004).

"Detta är den andra internationella rapporten på kort tid som visar på att Sverige har en föredömligt effektiv och transparent generikamarknad", säger Richard Bergström, och hänvisar till OECD:s rapport om priskontroll i olika länder.

"Vi är nu på väg att omreglera den svenska apoteksmarknaden. Om vi väljer fel väg, dvs. att låta grossister förhandla om priser, går vi rakt i den fälla som alla andra försöker ta sig ur", säger Kenneth Nyblom.

Länk till sida där Kommissionens rapport kan laddas ned: http://ec.europa.eu/comm/competition/sectors/pharmaceuticals/inquiry/index.html

LIF - de forskande läkemedelsföretagen

Föreningen för Generiska Läkemedel, FGL

Kontakt:
Richard Bergström, VD LIF: mobil 070-7452974
Kenneth Nyblom, VD FGL: mobil 070-5845910

Ämnen


Lif är branschorganisationen för de forskande läkemedelsföretagen i Sverige. Vi arbetar för en högkvalitativ vård och tillgången till nya behandlingar genom att stärka den svenska Life Science-sektorn i samverkan med vårdens aktörer, politiker, tjänstemän och patientföreträdare. Lif har närmare 100 företag som medlemmar.

Kontakter

Erik Kjellin

Erik Kjellin

Presskontakt Presschef 073-934 92 89

Branschföreningen för forskande läkemedelsföretag

Lif är branschorganisationen för de forskande läkemedelsföretagen i Sverige. Vi arbetar för en högkvalitativ vård och tillgången till nya behandlingar genom att stärka den svenska Life Science-sektorn i samverkan med vårdens aktörer, politiker, tjänstemän och patientföreträdare. Lif har närmare 90 företag som medlemmar.

Lif – de forskande läkemedelsföretagen
Sveavägen 63
11892 Stockholm