Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

LIF anpassar det etiska regelverket efter Bengt Lindqvists utredning

De etiska reglerna förtydligas och branschen inför åtgärder för att säkerställa följsamheten Alla får tillgång till aktuella samarbetsprojekt via Internet Termen ”Brukarorganisationer” avskaffas LIF inbjuder organisationer, företag och myndigheter till ett partsammansatt forum. En bred oberoende undersökning planeras 2008 för att följa upp de förslag som utredningen har föreslagit. Läkemedelsindustriföreningens styrelse har idag antagit ett åtgärdsprogram i enlighet med de förslag som utredaren Bengt Lindkvist presenterade tidigare i vår om åtgärder för att säkra ett etiskt hållbart samarbete mellan läkemedelsindustrin och patient-, handikapp- och pensionärsorganisationer. – LIF genomför praktiskt taget alla de förslag som Bengt Lindqvist riktar direkt till läkemedelsindustrin, säger Richard Bergström, VD i LIF. LIF uppmanar medlemsföreta­gen att hålla en fortsatt god kontakt med organisationerna. Dock måste all sam­verkan ske inom ramen för de etiska reglerna och full öppenhet måste gälla. En av de viktigaste åtgärderna är därför att förtydliga de etiska reglerna och säkerställa följsamheten. Dessutom blir LIFs Samarbetsdatabas obligatorisk för LIFs medlemmar. Här skall alla samarbetsprojekt mellan läkemedelsföretag och handikapp-, och pensionärsorganisationer, presenteras och vara tillgängliga för omvärlden. De nya reglerna gäller fr om 1 oktober 2006. – Det finns inget att vinna på hemlighetsmakeri. Öppenhet är positivt för alla parter och en förutsättning för ett fortsatt samarbete och erfarenhetsutbyte mellan parterna. LIFs kansli tillsätter dessutom en Compliance Officer vars första uppgift blir att kvalitetskontrollera Samarbetsdatabasen, säger Richard Bergström. För att följa upp alla åtgärder inbjuder LIF i höst representanter, för såväl myndigheter som organisationer, till ett partsammansatt forum. Branschen planerar även att genomföra en bred undersökning första kvartalet 2008, för att få kunskap om vilka åtgärder som vidtagits samt hur dessa uppfattats. Utredaren hade även en rad förslag riktade till organisationerna, och de statliga och regionala myndigheterna. - Samverkan är bra och nödvändig, men den måste också uppfattas som trovärdig av omvärlden, och då måste många bidra, avslutar Richard Bergström, LIFs VD. Kontakt Richard Bergström, VD LIF Tel 070 – 745 29 74 Bilagor: LIF åtgärder, samt Bengt Lindqvists förslag till LIF. Erik Fredholm, leg Apotekare Läkemedelsindustriföreningen, LIF Tel: +46 8 462 37 18 Mobil: + 46 702 07 82 70 Fax: + 46 8 462 02 92 Email: erik.fredholm@lif.se

Ämnen


Lif är branschorganisationen för de forskande läkemedelsföretagen i Sverige. Vi arbetar för en högkvalitativ vård och tillgången till nya behandlingar genom att stärka den svenska Life Science-sektorn i samverkan med vårdens aktörer, politiker, tjänstemän och patientföreträdare. Lif har närmare 100 företag som medlemmar.

Kontakter

Erik Kjellin

Erik Kjellin

Presskontakt Presschef 073-934 92 89

Branschföreningen för forskande läkemedelsföretag

Lif är branschorganisationen för de forskande läkemedelsföretagen i Sverige. Vi arbetar för en högkvalitativ vård och tillgången till nya behandlingar genom att stärka den svenska Life Science-sektorn i samverkan med vårdens aktörer, politiker, tjänstemän och patientföreträdare. Lif har närmare 90 företag som medlemmar.

Lif – de forskande läkemedelsföretagen
Sveavägen 63
11892 Stockholm