Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

LIF fördömer övertramp

– Det fall som Sydsvenska Dagbladet beskriver idag är helt oacceptabelt, säger Richard Bergström, VD i LIF. Den här typen av studier är väldigt viktiga för våra medlemsföretag, och det är ytterst olyckligt om dessa svärtas ned av uppenbara övertramp som detta. LIF tar helt avstånd från företagets agerande. Bakgrund: Sydsvenska Dagbladet rapporterar i dag att läkemedelsföretaget Serono och en läkare i Halmstad är föremål för förundersökning om bestickning och tagande av muta. Företaget anses ha betalat ut oskäligt stor ersättning till läkaren, som utvärderar det nya psoriasisläkemedlet Raptiva. Läkaren skulle få 2,4 miljoner kronor för behandling av 60 patienter, och han stod första kvartalet för nästan hälften av landets totala förskrivning av Raptiva. LIF kommenterar: Baserat på den information som LIF har tillgång till, förefaller detta vara ett klart brott mot LIFs regelverk. För det första finns det inte något avtal med sjukvårdshuvudmannen (landstinget), vilket är en tvingande regel enligt LIFs avtal med Sveriges Kommuner och Landsting om umgänget mellan läkemedelsföretag och sjukvårdens personal. Att ett sådant avtal saknas är ett klart avtalsbrott. För det andra har man inte följt LIFs riktlinjer för vetenskapliga studier, där det stadgas att alla studier skall anmälas till den lokala etikprövningsnämnden. Det har inte skett, och det bryter mot riktlinjerna. För det tredje förefaller det uppenbart att ersättningsbeloppen till den aktuella läkaren är orimligt höga. Studien i fråga är en så kallad ”icke interventionsstudie”, vilket innebär att man inte ska enrollera nya patienter, utan studien skall göras på de patienter som får läkemedlet i normal förskrivning. Argumentet från Serono att man räknat efter normalt konsultarvode i sin beräkning av ersättningen till läkaren håller inte, eftersom en studie av denna typ inte medför merarbete som gör sådana ersättningar berättigade. Det får inte finnas några som helst incitament att förskriva ”extra” utan det skall handla om normal förskrivning. Kontakt Richard Bergström, VD LIF Tel: 070-745 29 74

Ämnen

Kontakter

Erik Kjellin

Erik Kjellin

Presskontakt Presschef 073-934 92 89

Branschföreningen för forskande läkemedelsföretag

Lif är branschorganisationen för de forskande läkemedelsföretagen i Sverige. Vi arbetar för en högkvalitativ vård och tillgången till nya behandlingar genom att stärka den svenska Life Science-sektorn i samverkan med vårdens aktörer, politiker, tjänstemän och patientföreträdare. Lif har närmare 90 företag som medlemmar.

Lif – de forskande läkemedelsföretagen
Sveavägen 63
11892 Stockholm