Gå direkt till innehåll
Karolina Antonov, analyschef och tillförordnad vd, Lif - de forskande läkemedelsföretagen.
Karolina Antonov, analyschef och tillförordnad vd, Lif - de forskande läkemedelsföretagen.

Pressmeddelande -

Lif lanserar handlingsplan för modernt läkemedelssystem

Det svenska läkemedelssystemet har utmaningar med att hantera den snabba och individbaserade läkemedelsutvecklingen. För att uppnå ett framtidssäkrat, transparent och ekonomiskt hållbart läkemedelssystem – där patienter ges tillgång till nödvändiga behandlingar – krävs nya arbetssätt, nya verktyg och utökad samverkan.

Idag lanserar Lif – de forskande läkemedelsföretagen ”Handlingsplan för ett modernt läkemedelssystem” med förslag som syftar till en modernisering av det svenska värdebaserade systemet.

Den medicinska forskningen och utvecklingen accelererar och är i dag mer intensiv än någonsin tidigare. I takt med att vetenskapen lär sig mer om våra minsta beståndsdelar har flera medicinska genombrott skett inom såväl breda folksjukdomar som inom mer sällsynta sjukdomar. Det är en önskvärd utveckling som väntas fortsätta framöver.

Samtidigt har den positiva utvecklingen fört med sig betydande utmaningar för utvärdering, prissättning, subvention, rekommendation och introduktion av nya läkemedel i Sverige, vilket är bakgrunden till att Lif tagit initiativ till handlingsplanen.

– Vårt 20 år gamla läkemedelssystem är skapat i en annan tid och är inte anpassat för att hantera den snabba och individbaserade läkemedelsutvecklingen, säger Karolina Antonov, analyschef och tf vd på Lif.

  När hälso- och sjukvården inte ges möjlighet att använda den innovation som efterfrågas i nationell och regionala life science-strategier får det effekter för patienterna. Allvarliga i de fall det inte finns alternativ, och påverkar bilden av Sverige som ett ledande life science-land.

  – För att skapa värde för individ och samhälle måste läkemedel nå ända fram till de patienter som behöver dem för att leva längre och friskare liv. Vi ser att det idag saknas ett tydligt sammanhållet politiskt ställningstagande som bryggar satsningarna inom life science över till implementering i hälso- och sjukvården. Så att innovationerna når fram till de patienter som behöver dem.

   Det svenska läkemedelssystemet behöver utvecklas för att finna rätt balans mellan patienters tillgång till behandling, en hållbar samhällsfinansiering och attraktiva incitament för läkemedelsföretagen.

   – Branschen vill tillsammans med andra aktörer bidra till lösningar. För att uppnå ett framtidssäkrat, transparent och ekonomiskt hållbart läkemedelssystem – där patienter ges tillgång till nödvändiga behandlingar – krävs nya arbetssätt, nya verktyg och utökad samverkan, säger Karolina Antonov.

    Handlingsplanen är Lifs bidrag för att tillsammans med övriga intressenter kunna driva utvecklingen mot ett modernt, framtidssäkrat läkemedelssystem som ger patienter tillgång till effektiva läkemedel på ett sätt som är samhällsekonomiskt hållbart.

    Relaterade länkar

    Ämnen

    Kategorier


    Lif är branschorganisationen för de forskande läkemedelsföretagen i Sverige. Vi arbetar för en högkvalitativ vård och tillgången till nya behandlingar genom att stärka den svenska Life Science-sektorn i samverkan med vårdens aktörer, politiker, tjänstemän och patientföreträdare. Lif har närmare 100 företag som medlemmar.

    Kontakter

    Erik Kjellin

    Erik Kjellin

    Presskontakt Presschef 073-934 92 89

    Branschföreningen för forskande läkemedelsföretag

    Lif är branschorganisationen för de forskande läkemedelsföretagen i Sverige. Vi arbetar för en högkvalitativ vård och tillgången till nya behandlingar genom att stärka den svenska Life Science-sektorn i samverkan med vårdens aktörer, politiker, tjänstemän och patientföreträdare. Lif har närmare 90 företag som medlemmar.

    Lif – de forskande läkemedelsföretagen
    Sveavägen 63
    11892 Stockholm